Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari

 • Identification data

  Identifier: TFG:3708
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3708
 • Authors:

  Haro Anglès, Natalia
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-23
  Abstract: El present projecte té com a objectiu el desenvolupament i la validació d’un mètode analític per a la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d’ús veterinari per polvorització cutània. Aquest s’ha dut a terme mitjançant la tècnica de cromatografia de líquids, Liquid Chromatography (LC). S’han avaluat diferents paràmetres per la validació del mètode, i s’han obtingut uns resultats correctes, per tant, es pot assumir que el mètode analític proposat utilitzant la tècnica LC és vàlid per a l’anàlisi del medicament.
  Subject: Química
  Language: cat
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Student: Haro Anglès, Natalia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari Validation of a method for liquid chromatography for the determination of the active substance chlorothetracycline and its impurities in a veterinary medicinal product Validación de un método por cromatografía de líquidos para la determinación del principio activo clortetraciclina y sus impurezas en un medicamento de uso veterinario
  Work's public defense date: 2021-07-07
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: validació, clortetraciclina, cromatografia de líquids validation, chlortetracycline, liquid chromatography validación , clortetraciclina, cromatografía de líquidos
  Confidenciality: No
  Title in original language: Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari
  Project director: Pazos Pérez, Nicolás Carlos
  Education area(s): Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar