Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar

 • Identification data

  Identifier: TFG:376
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG376
 • Authors:

  Serral Bley, Enric
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-12-04
  Abstract: Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar AUTOR: Enric Serral Bley DIRECTOR: Francisco González Molina Enric.Serral@estudiants.urv.cat En aquest estudi, es tracta d'esbrinar la possible relació entre els camps magnètics produïts per les línies d'alta tensió de la Urbanització El Pinar i els casos de càncer, migranyes i d'altres efectes que causen aquests. Per altra banda s'analitza l'impacte ambiental que provoquen aquestes torres d'alta tensió basant-se tant en els coneixements del redactor de l'estudi com en l'opinió dels veïns. Es proporciona una base comprensible i senzilla per a la correcta comprensió del problema dels camps electromagnètics per a un públic no especialitzat en el camp ni de la enginyeria ni de la física. La finalitat d'aquest estudi, és la d'aconseguir que les autoritats competents s'adonin del problema existent i, s'aconsegueixi l'objectiu del veïnat, soterrar les torres. Per altra banda, es donen motius i informació suficient per a plantejar la necessitat de la implantació d'un marc legal regulador de l'exposició als camps electromagnètics. En els annexes de l'estudi, s'adjunta un recull cronològic de documents i cartes de l'Ajuntament de Reus, reculls de premsa que han anat apareixent amb diversa informació durant els últims anys i de la problemàtica que està suposant que, tot i estar signat un conveni per a solucionar part del problema que s'exposa en l'estudi, a l'any 2015, any que venç el termini per a solucionar el problema, no s'han començat ni obres ni preparatius ni es preveu que succeeixi aviat. Titulació: Grau d'Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Setembre de 2015 Study about environmental and health repercussions on high voltage power lines in El Pinar's neighbourhood AUTHOR: Enric Serral Bley SUPERVISOR: Francisco González Molina Enric.Serral@estudiants.urv.cat In this study, we try to find out the possible relationship between magnetic fields produced by the high voltage power lines in El Pinar's neighbourhood and the cases of cancer, headache and other effects this towers cause. It is also analyzed the environmental impact produced by these power lines based on the knowledge of this study's author and the neighbours opinion. A comprehensible and simple basis is given to correctly understand the problem about electromagnetic fields to people who isn't expert on engineering neither on physics. The objective of this study is to get the authorities attention about the existence of this problem and, the objective of the neighbourhood can finally be achieved, the burial of the high voltage power lines. On the other hand, reasons and enough information is given to pose the need about implementing a regulatory legal framework about electromagnetic exposure. In annex of this study, there's attached a chronologic compilation of documents, and letters from the Reus' Town Hall, press clippings that have appeared with various information during the last years and about the problems that is being caused even with a signed agreement to solve the problem that's explained on this study, 2015 is the deadline to solve part of this problem, but there aren't still clues about when work will start, there are no preparations at the moment or it is expected to happen soon. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defence Date: September 2015 Estudio sobre las repercusiones ambientales y sobre la salud de les torres de alta tensión al barrio El Pinar AUTOR: Enric Serral Bley DIRECTOR: Francisco González Molina Enric.Serral@estudiants.urv.cat En este estudio, se trata de averiguar la posible relación entre los campos magnéticos producidos por las líneas de alta tensión de la Urbanización El Pinar y los casos de cáncer, migrañas y otros efectos que estos causan. También se analiza el impacto ambiental que provocan estas torres de alta tensión basándose tanto en los conocimientos del redactor del estudio como en la opinión de los vecinos. Se proporciona una base comprensible y simple para la correcta comprensión del problema de los campos electromagnéticos para un público no especializado ni en el campo de la ingeniería ni de la física. La finalidad de este estudio, es la de conseguir que las autoridades competentes se den cuenta de la existencia del problema y, se consiga el objetivo del vecindario, enterrar las torres. Por otro lado, se dan motivos e información suficiente para plantear la necesidad de la implementación de un marco legal regulador de la exposición a los campos electromagnéticos. En los anexos del estudio, se adjunta un recopilatorio cronológico de documentos y cartas del Ayuntamiento de Reus, recortes de prensa que han ido apareciendo con información diversa durante los últimos años y de la problemática que está suponiendo que, todo y tener un convenio firmado para solucionar parte del problema que se expone en el estudio, en el año 2015, año que vence el plazo para solucionar el problema, no se han empezado ni obras ni preparativos ni se prevé que esto suceda pronto. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Septiembre del 2015
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Serral Bley, Enric
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar Study about environmental and health repercussions on high voltage power lines in El Pinar's neighbourhood Estudio sobre las repercusiones ambientales y sobre la salud de les torres de alta tensión al barrio El Pinar
  Work's public defense date: 2015-09-17
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Alta tensió, línies elèctriques, camps elèctrics, camps magnètics High voltage, power lines, electric fields, magnetic fields Alta tensión, líneas eléctricas, campos eléctricos, campos magnéticos
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar
  Project director: González Molina, Francisco
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar