Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Evaluación de la metodología de edición genómica CRISPR/CAS 9 para la obtención de vinos con menor contenido alcohólico

 • Identification data

  Identifier: TFG:3873
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3873
 • Authors:

  García Navarro, Mª Isabel
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-08-02
  Abstract: La tendència actual cap a un estil de vida més saludable fa que cada cop més consumidors optin per begudes sense o amb menys alcohol. No obstant això, en els darrers anys el canvi climàtic està alterant els patrons climàtics a tot el planeta i a la vinya això es tradueix en un avenç de la maduració, i en el conseqüent augment de grau alcohòlic. En aquest context, el sector vitivinícola busca desesperadament alternatives que permetin reduir el grau per no perdre quota de mercat. Aquest treball fa un repàs de les diferents opcions d'èxit que s'han provat fins ara per reduir el contingut d'etanol al vi. Es presentaran les diferents estratègies emprades a través de la revisió d'articles científics publicats en els darrers anys: des de pràctiques agronòmiques a la vinya, a modificacions genètiques de llevats passant per pràctiques enològiques i opcions tecnològiques. Tot i això, la prometedora tecnologia CRISPR mereix especial atenció en aquesta revisió en tractar-se de l'última innovació en enginyeria genètica i ser la menys utilitzada. Veurem que la solució no és única i que mentre es materialitza el necessari canvi global potser el més adequat és fer una combinació de diferents estratègies. La tendencia actual hacia un estilo de vida más saludable hace que cada vez más consumidores opten por bebidas sin o con menos alcohol. Sin embargo, en los últimos años el cambio climático está alterando los patrones climáticos en todo el planeta y en la viña esto se traduce en un adelanto de la maduración, y en el consecuente aumento de grado alcohólico. En este contexto el sector vitivinícola busca desesperadamente alternativas que permitan reducir el grado para no perder cuota de mercado. Este trabajo hace un repaso de las diferentes opciones exitosas que se han probado hasta la fecha para reducir el contenido de etanol en el vino. Se presentarán las diferentes estrategias empleadas a través de la revisión de artículos científicos publicados en los últimos años: desde prácticas agronómicas en la viña, a modificaciones genéticas de levaduras pasando por prácticas enológicas y opciones tecnológicas. No obstante, la prometedora tecnología CRISPR merece especial atención en esta revisión al tratarse de la última innovación en ingeniería genética y ser la menos utilizada. Veremos que la solución no es única y que mientras se materializa el necesario cambio global quizás lo más adecuado sea hacer una combinación de diferentes estrategias.
  Subject: Indústries agroalimentàries
  Language: spa
  Subject areas: Industrias agroalimentarias Food and agricultural industries Indústries agroalimentàries
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: García Navarro, Mª Isabel
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Evaluación de la metodología de edición genómica CRISPR/CAS 9 para la obtención de vinos con menor contenido alcohólico Review of the genomic edition technic CRISPR/Cas9 to achieve lower ethanol wines Evalució de la metodologia d´edició genòmica CRISPR/Cas9 per a l´obtenció de vins amb menys contingut alcohòlic
  Work's public defense date: 2021-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: reducción de alcohol, vino, CRISPR low ethanol, wine, CRISPR reducció d´alcohol, Vi, CRISPR
  Confidenciality: No
  Title in original language: Evaluación de la metodología de edición genómica CRISPR/CAS 9 para la obtención de vinos con menor contenido alcohólico
  Project director: Portillo Guisado, Mª del Carmen
  Education area(s): Enologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Industrias agroalimentarias
  Food and agricultural industries
  Indústries agroalimentàries
  Indústries agroalimentàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar