Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social

 • Identification data

  Identifier: TFG:3938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3938
 • Authors:

  Carrasco Barcos, Alba
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-09-07
  Abstract: Al present treball de fi de grau es realitza un dictamen d’un acta de liquidació de quotes a la Seguretat Social. Es resoldrà quin és el procediment a seguir des de la data en que té lloc l’acta fins que es resol per l’òrgan competent. També s’analitzarà les irregularitats observades, comportant unes diferències de cotització, de les quals destaquen les dietes que tenen dret a percebre els treballadors i el tipus de contracte que resulti d’aplicació i, finalment, si es pot eludir la responsabilitat solidària. In the current dissertation of the end of my degree an opinion is made of a quota settlement act to the social Security. We will solve which is the process to follow from the date when the act takes place to the resolution of the competent authority. Moreover, we will analyse the observed irregularities, which imply differences in the contribution, for instance, the subsistence expenditures that the workers have the right to perceive and the type of contract that will be applicable. Finally, we will determine if it is possible to evade the joint liability. En el presente trabajo de fin de grado se realiza un dictamen de un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Se resolverá cual es el procedimiento a seguir desde la fecha en que tiene lugar el acta hasta que se resuelve por el órgano competente. También se analizará las irregularidades observadas, comportando unas diferencias de cotización, de las cuales destacan las dietas que tienen derecho a percibir los trabajadores y el tipo de contrato que resulte de aplicación y, finalmente, si se puede eludir la responsabilidad solidaria.
  Subject: Ciències jurídiques
  Language: Castellà
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Públic
  Student: Carrasco Barcos, Alba
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social Contestation of the quota settlement acts of the Labor inspection and social Security Impugnació de les actes de la inspecció de treball i Seguretat social
  Work's public defense date: 2021-06-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Acta de liquidació Acts of quota settlement Acta de liquidación
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social
  Project director: Rodríguez Bea, Elena
  Education area(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar