Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches.

 • Identification data

  Identifier: TFG:4052
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4052
 • Authors:

  Azcona Martínez, Jon
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-09-22
  Abstract: El carvacrol i el timol són dos monoterpens fenòlics, que es formen durant les infeccions bacterianes de les plantes, que mostren propietats antibacterianes que podrien ser beneficioses per als consumidors i que podrien donar suport a la hipòtesi de xenohormesi. Les activitats antimicrobianes dels olis essencials fenòlics que contenen monoterpens es van demostrar contra soques aviaries de Pseudomona aureginosa, Escherichia coli, Bacillus subtillis i Staphylococcus aureus mitjançant un assaig de difusió en disc i amb combinacions d'olis més estreptomicina o penicil·lina. A més, es va fer una recerca bibliogràfica. El timol i el carvacrol mostren propietats antibacterianes a causa de la ruptura de la membrana, la reducció del biofilm i la motilitat, i la inhibició de les ATPases i la bomba d'eflux. Els monoterpens fenòlics potser componen una xenohormesi directa. Carvacrol and thymol are two phenolic monoterpenes, which are formed during plant bacterial infections, showing antibacterial properties that might be beneficial for consumers and might support xenohormesis hypothesis. The antimicrobial activities of phenolic monoterpene-containing essential oils were demonstrated against avian strains of Pseudomona aureginosa, Escherichia coli, Bacillus subtillis and Staphylococcus aureus using disk diffusion assay, and with combinations of oils plus streptomycin or penicillin. Additionally, a bibliography research was performed. Thymol and carvacrol show antibacterial properties due to a membrane disruption, biofilm and motility reduction, and ATPases and efflux pump inhibition. Phenolic monoterpenes perhaps compose a direct xenohormesis.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Azcona Martínez, Jon
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: L'efecte antibacterià dels olis essencials que contenen monoterpens fenòlics: significat xenohormetic i nous enfocaments. The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches. El efecto antibacteriano de los aceites esenciales que contienen monoterpenos fenólicos: significado xenohormético y nuevos enfoques.
  Work's public defense date: 2021-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: monoterpens fenòlics, xenohormesis, antibacterià phenolic monoterpenes, xenohormesis, antibacterial monoterpenos fenólicos, xenohormesis, antibacteriano
  Confidenciality: No
  Title in original language: The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches.
  Project director: Muguerza Marquínez, María Begoña
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar