Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El sistema electoral local espanyol i breu estudi comparat amb els països anglosaxons

 • Identification data

  Identifier: TFG:4068
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4068
 • Authors:

  Cortiella Roigé, Àngela
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-09-22
  Abstract: A través de este trabajo se explica y se analiza la elección del alcalde/esa en el régimen local español y se hace una comparativa con el régimen de distintos países anglosajones (Reino Unido, Estados Unidos y Canadá) que siguen un sistema de elección directa del alcalde/esa. Mediante esta comparativa, se intenta conocer las ventajas y desventajas de los sistemas electorales comparados. This work explains and analyses the mayor elections in the Spanish local regime and compares it with the regime of several Anglo-Saxon countries (United Kingdom, United States and Canada) that follow a direct election system of the mayor. This comparison tries to know the advantages and disadvantages of the comparative electoral systems. A través d’aquest treball s’explica i analitza l’elecció de l’alcalde/essa en el règim local espanyol i es fa una comparativa amb el règim de diversos països anglosaxons (Regne Unit, Estats Units i Canadà) que segueixen un sistema d’elecció directa de l’alcalde/essa. Mitjançant aquesta comparativa, s’intenta conèixer els avantatges i inconvenients dels sistemes electorals comparats.
  Subject: Ciències jurídiques
  Language: Castellà
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Públic
  Student: Cortiella Roigé, Àngela
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: El sistema electoral local espanyol i breu estudi comparat amb els països anglosaxons The spanish local electoral system and a brief compared study of the anglo-saxon countries El sistema electoral local español y breve estudio comparado con los países anglosajones
  Work's public defense date: 2021-07-01
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Elecciones locales. Elección del alcalde/esa. Democracia. Participación ciudadana directa. Local elections. Mayor election. Democracy. Direct citizen participation. Eleccions locals. Elecció de l’alcalde/essa. Democràcia. Participació ciutadana directa.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: El sistema electoral local espanyol i breu estudi comparat amb els països anglosaxons
  Project director: Gifre Àlvarez, Blanca
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar