Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español

 • Identification data

  Identifier: TFG:4075
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4075
 • Authors:

  Gröling González, Daniel
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-09-22
  Abstract: El present treball desenvoluparà la regulació dels videojocs en l'ordenament jurídic espanyol, previ anàlisi respecte la seva regulació internacional, identificant i aclarint la seva complexitat donada la naturalesa recent i nova d'aquestes obres. This work will develop the regulation of videogames in the Spanish legal system, after analyzing its international regulation, identifying and clarifying its complexity given the recent and novel nature of these works. El presente trabajo desarrollará la regulación de los videojuegos en el ordenamiento jurídico español, previo análisis respecto su regulación internacional, identificando y aclarando su complejidad dada la naturaleza reciente y novedosa de estas obras.
  Subject: Ciències jurídiques
  Language: Castellà
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Privat, Processal i Financer
  Student: Gröling González, Daniel
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: La protecció del videojoc en l'ordenament jurídic espanyol Protection of the videogame in the spanish legal system La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español
  Work's public defense date: 2021-07-01
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Videojocs, propietat intel·lectual, classificació jurídica Video games, intellectual property, legal classification Videojuegos, propiedad intelectual, clasificación jurídica
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar