Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Exosomes: Crosstalk mediators of the breast cancer microenvironment

 • Identification data

  Identifier: TFG:4147
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4147
 • Authors:

  Avivar Sáez, Ylènia
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-10-13
  Abstract: Adipocytes are the most abundant cell type in the breast tissue and exosomes are being discussed as participants of the communication between cells, owing to the fact that they transfer cellular components to paracrine cells. This study aims to examine the role of FABP4 in adipocytes-derived exosomes and its role in the crosstalk of the tumour microenvironment. In order to study the role of exosomes in the tumour microenvironment, we isolated adipocyte-derived exosomes after their treatment with different conditions and analysed them by Western Blot. CAAs release more FA to the media, accompanied by FATP, more exosomes than adipocytes and also the cargo of FABP4 and CD36 was increased. These results provide new insights into the role of FABP4 and CD36 within exosomes in the crosstalk of the tumour microenvironment. Els adipòcits són el tipus cel·lular més abundant al teixit mamari i els exosomes s'estan discutint com a participants de la comunicació entre cèl·lules, a causa del fet que transfereixen components cel·lulars a cèl·lules paracrines. Aquest estudi té com a objectiu examinar el paper de FABP4 en els exosomes derivats dels adipòcits i el seu paper en la diafonia del microambient tumoral. Per tal d'estudiar el paper dels exosomes en el microambient tumoral, vam aïllar els exosomes derivats d'adipòcits després del seu tractament amb diferents condicions i els vam analitzar mitjançant Western Blot. Els CAA alliberen més FA als mitjans, acompanyats de FATP, més exosomes que adipòcits i també es va augmentar la càrrega de FABP4 i CD36. Aquests resultats proporcionen noves idees sobre el paper de FABP4 i CD36 dins dels exosomes en la diafonia del microambient tumoral.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: Anglès
  Work's codirector: 39894129P
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Avivar Sáez, Ylènia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Exosomas: Mediadores de la comuniació creuada en el microambiente tumoral Exosomes: Crosstalk mediators of the breast cancer microenvironment Exosomes: Mediadors de la comunicació creuada en el microambient del càncer de mama
  Work's public defense date: 2021-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: cáncer de mama, FABP4, exosomas, CD36 breast cancer, FABP4, exosomes, CD36 càncer de mama, FABP4, exosomes
  Confidenciality: No
  Title in original language: Exosomes: Crosstalk mediators of the breast cancer microenvironment
  Project director: Guaita Esteruelas, Sandra
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar