Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim

 • Identification data

  Identifier: TFG:4187
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4187
 • Authors:

  Vendrell Briansó, Neus
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-10-27
  Abstract: Aquest estudi es basa en la problemàtica sorgida arran de la dispensa de l’obligació de declarar (art. 416 LECrim) en els supòsits de violència de gènere on el testimoni de la víctima és sovint l‘única prova per desvirtuar la presumpció d’innocència. El Tribunal Suprem ha intentat resoldre els dubtes que sorgien en l’aplicació d’aquest article a partir de resolucions i canviant de criteri interpretatiu fins a 3 vegades al llarg dels darrers 8 anys, motiu pel qual es valora la necessitat de reformular aquest text legal per poder oferir una protecció major a aquestes víctimes
  Subject: Ciències jurídiques
  Language: Català
  Subject areas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Department: Dret Privat, Processal i Financer
  Student: Vendrell Briansó, Neus
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim The probative difficuñty of gender violence. Special attention to article 416 Lecrim. La dificultad provatória en la violencia de género. Especial atención al artículo 416 LECrim
  Work's public defense date: 2021-07-02
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: violència de gènere, dificultat probatòria, declaració de la víctima, dispensa de declarar, criteri jurisprudencial gender violence, evidentiary difficulty, victim’s statement, dispensation from declaring, jurisprudential criteria. violencia de género, dificultad probatoria, declaración de la víctima, dispensa de declarar, criterio jurisprudencial.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim
  Project director: Cerrato Guri, Elisabet
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar