Treballs Fi de Grau> Psicologia

Relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y la violencia entre compañeros íntimos

 • Identification data

  Identifier: TFG:4237
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4237
 • Authors:

  García Gutiérrez, Esther
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-11-25
  Abstract: La violència entre companys íntims (IPV) és considerada un problema de salut amb abast mundial. Així mateix, els esquemes maladaptatius primerencs (EMS) influeixen en les nostres relacions interpersonals a través de la química de la relació. L'objectiu d'aquest estudi és examinar la relació entre la IPV i els EMS. Per això, es va administrar una enquesta formada pels tests CUVINO-R i YSQ-2L a 101 participants. Els resultats mostren una relació baixa entre els dos objectes d'estudi. Els esquemes d'estàndards inflexibles (hipercriticisme), desconfiança o abús i autodisciplina o insuficient autocontrol, van presentar una associació més gran amb algun tipus de violència. La violencia entre compañeros íntimos (IPV) se considera un problema de salud con alcance mundial. Asimismo, los esquemas maladaptativos tempranos (EMS) influyen en nuestras relaciones interpersonales a través de la química de la relación. El objetivo de este estudio es examinar la relación entre la IPV y los EMS. Para ello, se administró una encuesta formada por los test CUVINO-R y YSQ-2L a 101 participantes. Los resultados muestran una baja relación entre los dos objetos de estudio. Los esquemas de estándares inflexibles (hipercriticismo), desconfianza o abuso y autodisciplina o insuficiente autocontrol, presentaron una mayor asociación con algún tipo de violencia.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: García Gutiérrez, Esther
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Relació entre els esquemes desadaptatius primerencs i la violencia entre parelles Relationship between early maladaptive schemas and intimate partner violence Relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y la violencia entre compañeros íntimos
  Work's public defense date: 2021-09-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: esquemes desadaptatius primerencs, violencia de parella, young y klosko dating violence, early maladaptive schemas, young y klosko esquemas maladaptativos tempranos, violencia entre compañeros íntimos, young y klosko
  Confidenciality: No
  Title in original language: Relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y la violencia entre compañeros íntimos
  Project director: Sánchez Rodríguez, Elisabet
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar