Treballs Fi de Grau> Infermeria

Disseny i implementació d’una eina de promoció de la salut per a persones diagnosticades de la malaltia d’alzheimer i els seus cuidadors/es en la fase inicial de la malaltia

 • Identification data

  Identifier: TFG:4260
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4260
 • Authors:

  Andreu Mercadé, Marina
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-12-04
  Abstract: Introducció: La malaltia d’Alzheimer és el tipus de demència més freqüent i que provoca major dependència. Un 80% de les persones amb MA són cuidades per algun familiar, que passa a adquirir el rol de cuidador/a principal. Objectius: Determinar les necessitats de cuidadors/es i persones afectades per la malaltia d’Alzheimer, que formen part de l’AFAT i l’AFATE, i crear una eina de promoció de la salut, tipus web, amb recursos per a persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer i el seu entorn, no professional, en el diagnòstic i curs inicial de la malaltia. Hipòtesi: Existeix una manca de formació i/o recursos dirigit a aquest col·lectiu. Aquesta pot ser deguda a la invisibilització de la tasca que realitzen els cuidadors/es informals. Aquests solen ser familiars que conviuen amb la persona afectada i majoritàriament són dones que no tenen cap formació sanitària específica. Metodologia: Es tracta d’un projecte que s’emmarca en el programa d’Aprenentatge Servei de la URV. Hem utilitzat diferents instruments que ens han permès identificar necessitats, seleccionar continguts i oferir informació científica adaptada a les persones (familiars i persones amb la malaltia d’Alzheimer) en una fase concreta de la malaltia. Per això: vam dissenyar i implementar una enquesta als/les cuidadors/es de l’AFAT i l’AFATE i sobre la base dels resultats de l’enquesta vam desenvolupar una pàgina web. Resultats: Es realitza una enquesta en la qual confirmem la hipòtesi, i observem que el 45% dels cuidadors/es pateixen sobrecàrrega. A més, en les preguntes obertes reconeixem la falta de formació i la necessitat de recolzament. Per acabar, el resultat final és el disseny de la pàgina web i posterior implementació. Conclusions: Avaluant el col·lectiu i les seves característiques per mitjà de l’enquesta, és existent la necessitat de creació d’una eina de promoció de la salut, que proporcioni un acompanyament, dirigida a aquest col·lectiu, i una futura monitorització dels resultats.
  Subject: Infermeria
  Language: Català
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Andreu Mercadé, Marina
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Disseny i implementació d’una eina de promoció de la salut per a persones diagnosticades de la malaltia d’alzheimer i els seus cuidadors/es en la fase inicial de la malaltia Design and implementation of a health promotion tool for people diagnosed of alzheimer's disease and its carers in the initial phase of the disease Diseño e implementación de una herramienta de promoción de la salud para personas diagnosticadas de la enfermedad de alzheimer y sus cuidadores/as en la fase inicial de la enfermedad
  Work's public defense date: 2021-06-08
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Malaltia d’Alzheimer, cuidador/a informal, formació, recurs web Alzheimer's disease, informal carers, education, web resource Enfermedad de Alzheimer, cuidador/a informal, formación, recurso web
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Disseny i implementació d’una eina de promoció de la salut per a persones diagnosticades de la malaltia d’alzheimer i els seus cuidadors/es en la fase inicial de la malaltia
  Project director: Casadó Marín, Lina Cristina
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar