Treballs Fi de Grau> Infermeria

Dificultats de comunicació entre el personal d'infermeria i els pacients conscients amb ventilació mecànica invasiva amb tub endotraqueal

 • Identification data

  Identifier: TFG:4314
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4314
 • Authors:

  Vicens Arana, Leire
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-11-29
  Abstract: La comunicació és una eina imprescindible en la professió infermera i ens permet aproximar-nos al pacient per a proporcionar cures de qualitat. El procés comunicatiu es veu compromès en els pacients que requereixen ventilació mecànica invasiva (VMI) en les Unitats de Cures Intensives dificultant l’expressió de necessitats durant el període d’hospitalització. L’objectiu principal de l’estudi és determinar per mitjà d’una revisió de caràcter integratiu l’estat actual de coneixement sobre les dificultats que presenta el personal d’infermeria en la comunicació amb els pacients conscients amb intubació orotraqueal i sotmesos a VMI.
  Subject: Infermeria
  Language: Català
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Vicens Arana, Leire
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Dificultades de comunicación entre el personal de enfermeria y los pacientes conscientes con ventilación mecánica invasiva con tubo endotraqueal Communication difficulties between nurses and patients aware of invasive mechanical ventilation with endotracheal tube Dificultats de comunicació entre el personal d'infermeria i els pacients conscients amb ventilació mecànica invasiva amb tub endotraqueal
  Work's public defense date: 2021-07-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Comunicación, ventilación mecánica invasiva, enfermería, paciente. Communication, invasive mechanical ventilation, nursing, patient. Comunicació, ventilació mecànica invasiva, infermeria, pacient
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Dificultats de comunicació entre el personal d'infermeria i els pacients conscients amb ventilació mecànica invasiva amb tub endotraqueal
  Project director: Roca Biosca, Alba
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar