Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico

 • Identification data

  Identifier: TFG:4340
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4340
 • Authors:

  Espejo Bernet, Francisco José
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-01-21
  Abstract: En aquest TFG, es procedeix a estudiar l'estalvi energètic i econòmic que s'obtindria si en un mateix eix mecànic s'incorporen dos motors d'inducció trifàsics de diferents potències. La idea és que el motor de menor potència es connecti quan la demanda mecànica sigui baixa i el motor de més potència es connecti quan la demanda mecànica sigui elevada. A més, també s'estudiaran els transitoris que s'originen en fer el canvi de càrrega i de motor i es proposarà un circuit de control que garanteixi les commutacions en les condicions desitjades. En el presente TFG, se procede a estudiar el ahorro energético y económico que se obtendría si en un mismo eje mecánico se incorporan dos motores de inducción trifásicos de distintas potencias. La idea es que el motor de menor potencia se conecte cuando la demanda mecánica sea baja y el motor de mayor potencia se conecte cuando la demanda mecánica sea elevada. Además, también se estudiarán los transitorios que se originan al realizar el cambio de carga y de motor y se propondrá un circuito de control que garantice las conmutaciones en las condiciones deseadas.
  Subject: Enginyeria industrial
  Language: spa
  Subject areas: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria industrial
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Espejo Bernet, Francisco José
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico Analysis of energy savings by adding a second three-phase induction motor on the same mechanical axis Anàlisi de l'estalvi d'energia afegint un segon motor d'inducció trifàsic en el mateix eix mecànic
  Work's public defense date: 2021-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Motores eléctricos, ahorro, simulaciones Electric motors, savings, simulations Motors elèctrics, estalvi, simulacions
  Confidenciality: No
  Title in original language: Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico
  Project director: Guasch Pesquer, Luís
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria industrial
  Enginyeria industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar