Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT

 • Identification data

  Identifier: TFG:4343
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4343
 • Authors:

  Alsina Gavarró, Marc
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-01-25
  Abstract: El present treball de final de grau està basat en l'anàlisi de diferents topologies de convertidors AC/DC, concretament en aquells enfocats en la càrrega ràpida de vehicles elèctrics. S’han analitzat diversos casos, entre els quals es pot destacar l’alimentació en xarxa de baixa o mitja tensió, o diferents configuracions en funció de si es vol treballar amb un bus de continua o d’alterna. Finalment s’ha dissenyat una possible línia que alimenta 4 punts de càrrega en una via pública molt transitada, com és l’autopista AP-7.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Language: cat
  Work's codirector: González Molina, Francisco
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Alsina Gavarró, Marc
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT Analysis of AC/DC converters topologies, for fast charging stations of electric vehicles and according to LV or MV power supply network Análisis de topologias de convertidores AC/DC, para estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos i según red de alimentación en BT o MT
  Work's public defense date: 2021-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: vehicle elèctric, càrrega ràpida, convertidors AC/DC electric vehicle, fast charge, AC/DC converters vehículo eléctrico, carga rápida, convertidores AC/DC
  Confidenciality: No
  Title in original language: Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT
  Project director: Barrado Rodrigo, Jose Antonio
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar