Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies 

 • Identification data

  Identifier: TFG:4352
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4352
 • Authors:

  Llop Peiró, Ariadna
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-01-31
  Abstract: A causa de l'interès per la proteïna PrPC i el seu transport transendotelial, és necessari desenvolupar models de barrera sanguínia in vitro. En aquest estudi, comparem diferents cèl·lules endotelials, concretament bEnd.3 (cèl·lules endotelials microvasculars del cervell de ratolí) i dues cèl·lules endotelials microvasculars del cervell humà (HBMEC, de Cell Systems i Sciencell) en un model de monocultiu de la barrera hematoencefàlica. Comparem les seves propietats de barrera en funció de la seva permeabilitat transendotelial i resistència elèctrica, així com la seva morfologia mitjançant estudis immunocitoquímics. Aquest model de monocapa de cèl·lules endotelials s'estableix en un transwell, que és un sistema adequat per a estudis de transport. En la discussió dels resultats, concloem que les cèl·lules HBMEC Sciencell són les cèl·lules més adequades per a futurs experiments, a causa dels seus bons resultats i morfologia. Due to the interest for PrPC protein and its transendothelial transport, it is necessary to develop in vitro blood-barrier models. In this study, we compare different endothelial cells, specifically bEnd.3 (mouse brain microvascular endothelial cells), and two human brain microvascular endothelial cells (HBMEC, from Cell Systems and Sciencell) in a monoculture model of the blood-brain barrier. We compare their barrier properties based on their transendothelial permeability and electrical resistance, as well as their morphology by immunocytochemical studies. This endothelial cell monolayer model is established in a transwell, which is a suitable system for transport studies. In the discussion of results, we conclude that HBMEC Sciencell cells are the most suitable cells for future experiments, due to their good results and morphology.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Llop Peiró, Ariadna
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Modelo de barrera hematoencefálica en monocapa para estudios de transporte transendotelial Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies  Model de barrera hematoencefàlica en monocapa per a estudis de transport transendotelial
  Work's public defense date: 2021-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: barrera hematoencefàlica; transport transendotelial; transwell blood-brain barrier; transendothelial transport; transwell barrera hematoencefálica; transporte transendotelial; transwell
  Confidenciality: No
  Title in original language: Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies 
  Project director: Blay Olivé; Maria Teresa
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar