Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Validación de la línea celular leucémica HL-60 como modelo para el estudio de muerte celular y arginasa en neutrófilos humanos

 • Identification data

  Identifier: TFG:4354
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4354
 • Authors:

  Ramos Corral, Carlota
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-01
  Abstract: Els neutròfils són cèl·lules terminals de vida curta, no es poden cultivar in vitro i estan relacionats amb un mal pronòstic en càncer. A més, l'arginasa 1, present en neutròfils, inhibeix l'acció de limfòcits T i juga un paper important en processos d'immunovigilància. En aquest estudi s'ha caracteritzat la diferenciació de la línia cel·lular HL-60 cap a neutròfils; s'ha analitzat la localització de l'arginasa en neutròfils: absent al citosol i present als grànuls azuròfils, per determinar la línia cel·lular HL-60 com a model de cultiu cel·lular per a estudis de mort i arginasa en neutròfils humans. Los neutrófilos son células terminales de vida corta, no se pueden cultivar in vitro y están relacionados con un mal pronóstico en cáncer. Además, la arginasa 1, presente en neutrófilos, inhibe la acción de linfocitos T y juega un papel importante en procesos de inmunovigilancia. En este estudio se ha caracterizado la diferenciación de la línea celular HL-60 hacia neutrófilos; se ha analizado la localización de la arginasa en neutrófilos: ausente en el citosol y presente en los gránulos azurófilos, para determinar la línea celular HL-60 como modelo de cultivo celular para estudios de muerte y arginasa en neutrófilos humanos.
  Subject: Ciències de la salut
  Language: spa
  Subject areas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Ramos Corral, Carlota
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Validación de la línea celular leucémica HL-60 como modelo para el estudio de muerte celular y arginasa en neutrófilos humanos Validation of the leukemic cell line HL-60 as a model for the study of cell death and arginase in human neutrophils Validació de la línia cel·lular leucèmica HL-60 com a model per a l'estudi de mort cel·lular i arginasa en neutròfils humans
  Work's public defense date: 2021-06-23
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Neutrófilos, HL-60, Arginasa 1 Neutrophils, HL-60, Arginase 1 Neutròfils, HL-60, Arginasa 1
  Confidenciality: No
  Title in original language: Validación de la línea celular leucémica HL-60 como modelo para el estudio de muerte celular y arginasa en neutrófilos humanos
  Project director: Fernández Larrea, Juan B.
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar