Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources

 • Identification data

  Identifier: TFG:4360
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4360
 • Authors:

  Buendía Segovia, Alba
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-01
  Abstract: This project addresses the history of chatbots up to the present date, their application in education and foreign language learning, and the potential use of Intelligent Personal Assistants (IPA) as language learning resources. An experimental study was conducted with ten B2–level English learners with and without speech difficulties to investigate 1) whether Siri and Google Assistant can be used as conversational agents for language learning, based on their level of responsiveness, and 2) whether there is a difference in voice recognition accuracy between users with and without speech difficulties. The results suggest that Google Assistant’s communicative abilities exceed that of Siri, while both IPAs’ voice recognition accuracy decreases when recognizing pathological speech patterns. Aquest projecte aborda la història dels chatbots fins a l'actualitat, la seva aplicació a l'educació i a l'aprenentatge de llengües estrangeres i l'ús potencial dels assistents personals intel·ligents (IPA) com a recursos d'aprenentatge d'idiomes. Es va realitzar un estudi experimental amb deu aprenents d'anglès de nivell B2 amb i sense dificultats de parla per investigar 1) si Siri i Google Assistant es poden utilitzar com a agents de conversa per a l'aprenentatge d'idiomes, en funció del seu nivell de resposta, i 2) si hi ha una diferència en la precisió del reconeixement de veu entre usuaris amb i sense dificultats de parla. Els resultats suggereixen que les habilitats comunicatives de Google Assistant superen les de Siri, mentre que la precisió del reconeixement de veu de les dues IPA disminueix quan es reconeixen patrons de parla patològics. 
  Subject: Filologia
  Language: Anglès
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: Buendía Segovia, Alba
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Chatbot y asistentes personales inteligentes en el aprendizaje de idiomas: evaluación de la aplicación de Siri y Google Assistant como recursos educativos From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources Chatbots i assistents personals intel·ligents en l'aprenentatge d'idiomes: avaluació de l'aplicació de Siri i Google Assistant com a recursos educatius
  Work's public defense date: 2021-06-17
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Aprendizaje de idiomas, chatbots/Asistentes Personales Inteligentes, Alumnos con Trastornos del Habla Language Learning, Chatbots/Intelligent Personal Assistants (IPA), Learners with Speech Difficulties Aprenentatge d'idiomes, Chatbots/Assistents Personals Intel·ligents, Alumnes amb Trastorns de la Parla
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources
  Project director: Lynne Manegre, Dr. Marni
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar