Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer

 • Identification data

  Identifier: TFG:4402
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4402
 • Authors:

  Ginés Alcober, Irene
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-03
  Abstract: L'Alzheimer és una malaltia (EA) neurodegenerativa que pot afectar la memòria. La presència de dipòsits extracel·lular de β-amiloide com a plaques i l'acumulació intracel·lular de tau hiperfosforilada com a cabdells neurofibril·lars segueix sent el criteri neuropatològic principal per al diagnòstic d'EA. Tot i això, una sèrie de descobriments fonamentals recents destaquen importants rols patològics per a altres processos cel·lulars i moleculars. Tot i això, actualment no existeix cap tractament que modifiqui la malaltia. Últimament, han sorgit diferents assaigs amb oligonucleòtids antisentit (ASOs) que permeten actuar contra l'mRNA i silenciar-lo. Gràcies a aquests descobriments, s'està augmentant el nombre de dianes per inhibir la progressió de l'EA. El Alzheimer es una enfermedad (EA) neurodegenerativa que puede afectar a la memoria. La presencia de depósitos extracelular de β-amiloide como placas y la acumulación intracelular de tau hiperfosforilada como ovillos neurofibrilares sigue siendo el criterio neuropatológico principal para el diagnóstico de EA. Sin embargo, una serie de descubrimientos fundamentales recientes destacan importantes roles patológicos para otros procesos celulares y moleculares. A pesar de esto, actualmente no existe ningún tratamiento que modifique la enfermedad. Últimamente, han surgido diferentes ensayos con oligonucleótidos antisentido (ASOs) que permiten actuar contra el mRNA y silenciarlo. Gracias a estos descubrimientos se está aumentando el número de dianas para inhibir la progresión de la EA.
  Subject: Ciències de la salut
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Ginés Alcober, Irene
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Noves teràpies amb oligonucleòtids antisentit per al tractament de la malaltia de l'Alzheimer New antisense oligonucleotide therapies for the treatment of Alzheimer's disease Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer
  Work's public defense date: 2021-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: malaltia de l'Alzheimer; β-amiloide, tau hiperfosforilada, ApoE, oligonucleòtids antisentit, RNA d'interferència. Alzheimer's disease; β-Amyloid, hyperphosphorylated tau, ApoE, antisense oligonucleotides, interfering RNA enfermedad del Alzheimer; β-amiloide, tau hiperfosforilada, ApoE, oligonucleótidos antisentido, RNA de interferencia
  Confidenciality: No
  Title in original language: Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer
  Project director: Fernandez Larrea, Juan Bautista
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar