Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell

 • Identification data

  Identifier: TFG:4406
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4406
 • Authors:

  Romero Huete, Laura
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-03
  Abstract: L’eix microbiota intestinal-cervell és un eix que mostra les relacions que hi ha entre les poblacions bacterianes que resideixen en els intestins i el sistema nerviós. A través dels Òrgans on a chip, uns xips microfluidics que poden simular les condicions fisiològiques del cos humà, es vol intentar estudiar l’eix microbiota intestinal-cervell sense les diferències fisiològica que hi ha entre els models animals i els models humans. Degut a la diferències que hi ha entre les dues espècies, tant pel sistema immunitari i la funció cerebral, com les diferencies del perfil de microorganismes que presenten.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: cat
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Romero Huete, Laura
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell The organs on a chip as a model for the study of the microbiota gut-brain axis Los órganos on a chip como modelo de estudio del eje microbiota intestinal-cerebro
  Work's public defense date: 2021-06-23
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Òrgan on a chip, eix microbiota intestinal-cervell Organ on a chip, microbiota gut-brain axis Órgano on a chip, eje microbiota intestinal-cerebro
  Confidenciality: No
  Title in original language: Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell
  Project director: Mulero Abellán, Miquel
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar