Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Análisis de los motivos que controlan la estabilidad del factor de transcripción indiferenciado 1 (Utf1) por mutagénesis dirigida.

 • Identification data

  Identifier: TFG:4416
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4416
 • Authors:

  Novo Pérez, Mónica
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-04
  Abstract: La divisió cel·lular i la diferenciació són processos que han d'estar coordinats existint nexes moleculars. Les quinases i fosfatases regulen la fosforilació del factor de diferenciació Utf1, afectant la seva estabilitat. Amb l'objectiu d'estudiar els residus d'UTF1 importants per al control de la seva estabilitat, així com les seves vies de degradació, s'han generat diferents mutants d'UTF1 per mutagènesi dirigida. Els resultats d'aquest treball indiquen que la degradació de Utf1 està intervinguda per ubiquitinació, i que hi participen les E3 ubiquitina lligases SPOP i SIAH. A més, la fosforilació de les serines 48 i 54 augmenta la seva estabilitat. La división celular y la diferenciación son procesos que deben estar coordinados existiendo nexos moleculares. Las quinasas y fosfatasas regulan la fosforilación del factor de diferenciación Utf1, afectando a su estabilidad. Con el objetivo de estudiar los residuos de Utf1 importantes para el control de su estabilidad, así como sus vías de degradación, se han generado distintos mutantes de Utf1 por mutagénesis dirigida. Los resultados de este trabajo indican que la degradación de Utf1 está mediada por ubiquitinación, y que participan las E3 ubiquitina ligasas SPOP y SIAH. Además, la fosforilación de sus serinas 48 y 54 aumenta su estabilidad.
  Subject: Ciències de la salut
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Novo Pérez, Mónica
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Anàlisi dels motius que controlen l'estabilitat de l'factor de transcripció indiferenciat 1 (Utf1) per mutagènesi dirigida. Analysis of motifs controlling the stability of undifferentiated transcription factor 1 (Utf1) by targeted mutagenesis. Análisis de los motivos que controlan la estabilidad del factor de transcripción indiferenciado 1 (Utf1) por mutagénesis dirigida.
  Work's public defense date: 2021-06-23
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Utf1, estabilitat, degradació Utf1, stability, degradation Utf1, estabilidad , degradación
  Confidenciality: No
  Title in original language: Análisis de los motivos que controlan la estabilidad del factor de transcripción indiferenciado 1 (Utf1) por mutagénesis dirigida.
  Project director: Villarroya Beltri, Carolina
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar