Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes

 • Identification data

  Identifier: TFG:4430
 • Authors:

  Aquerreta Escribano, Javier Miguel
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-15
  Abstract: Les tècniques de generar gotes per microfluids són un mètode molt utilitzat per al posterior ús d'aquestes gotes en aplicacions biomèdiques com ara el drug delivery o els biosensors. En aquest treball s'intentarà replicar la plataforma ja desenvolupada per Benson et al per a la generació de gotes microscòpiques. Es va triar aquesta plataforma a causa del baix cost. A més de replicar l'estructura, s'han fet diferents experiments canviant-ne els paràmetres per obtenir diferents mides de gotes i diferents velocitats de formació. Finalment, s'ha fet una anàlisi d'aquests resultats per tenir conclusions sobre la relació entre la variació dels paràmetres de l'experiment i els resultats obtinguts. Las técnicas de generar gotas por microfluidos son un método muy utilizado para el posterior uso de estas gotas en aplicaciones biomédicas como el drug delivery o los biosensores. En este trabajo se intentará replicar la plataforma ya desarrollada por Benson et al para la generación de gotas microscópopicas. Se eligió esta plataforma debido a su bajo coste. Además de replicar la estructura, se han hecho diferentes experimentos cambiando los parámetros del mismo para obtener diferentes tamaños de gotas y diferentes velocidades de formación. Por último se ha hecho un análisis de estos resultados para tener conclusiones sobre la relación entre la variación de los parámetros del experimento y los resultados obtenidos del mismo.
  Subject: Enginyeria Biomèdica
  Language: spa
  Subject areas: Enginyeria Biomèdica Biomedical Engineering Ingeniería Biomédica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Aquerreta Escribano, Javier Miguel
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Desenvolupament d'un generador de gotes microscòpiques per a l'encapsulament de principis actius en multi-règims Development of a microscopic drop generator for the encapsulation of active principles in multi-regimes Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes
  Work's public defense date: 2021-09-16
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Microfluids, gotes, drug delivery Microfluids, droplets, drug delivery Microfluidos, gotas, drug delivery
  Confidenciality: No
  Title in original language: Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes
  Project director: Cito, Salvatore; Varela Ballesta, Sylvana Verónica
  Education area(s): Enginyeria Biomèdica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Biomèdica
  Biomedical Engineering
  Ingeniería Biomédica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar