Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Nanosensors for therapeutic drug monitoring

 • Identification data

  Identifier: TFG:4435
 • Authors:

  Oller Matas, Pere
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-15
  Abstract: En aquest projecte s'ha utilitzat el silici porós per funcionar com a sensor electroquímic amb la finalitat d'ajudar en el desenvolupament d'eines rendibles i senzilles capaços de discriminar la detecció electroquímica de diversos antibiòtics en sèrum i controlar-ne els nivells gairebé en temps real. En primer lloc, es fa una breu introducció al monitoratge de fàrmacs terapèutics centrat en els antibiòtics, seguida d'una introducció a un material porós fet de silici. Finalment, mitjançant un potenciòmetre i diverses tècniques electroquímiques hem estudiat la detecció de diversos antibiòtics en elèctrodes serigrafiats i mostres de silici porós, i hem comparat ambdues plataformes. In this project porous silicon has been used to work as an electrochemical sensor with the finallity to help in the developing of cost-effective and simple tools able to discriminate the electrochemical detection of various antibiotics in serum and monitor their levels almost in real time. First, a brief introduction to the therapeutic drug monitoring focused on antibiotics is made, followed by an introduction to a porous material made of silicon. Finally, using a potentiometer and various electrochemical techniques we have studied the detection of various antibiotics in screen-printed electrodes and porous silicon samples, and we have compared both platforms.
  Subject: Enginyeria Biomèdica
  Language: en
  Subject areas: Ingeniería Biomédica Biomedical Engineering Enginyeria Biomèdica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Oller Matas, Pere
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Nanosensores para la monitorización de fármacos terapéuticos Nanosensors for therapeutic drug monitoring Nanosensors per a la monitorització de fàrmacs terapèutics
  Work's public defense date: 2021-09-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: silicio poroso, monitorización de fármacos terapéuticos, nanosensores porous silicon, therapeutic drug monitoring,nanosensors silici porós, monitorització de fàrmacs terapèutics, nanosensors
  Confidenciality: No
  Title in original language: Nanosensors for therapeutic drug monitoring
  Project director: Prieto Simón, Beatriz
  Education area(s): Enginyeria Biomèdica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería Biomédica
  Biomedical Engineering
  Enginyeria Biomèdica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar