Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy

 • Identification data

  Identifier: TFG:4437
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4437
 • Authors:

  Salmeron Gallar, Lucia
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-16
  Abstract: En el projecte, es desenvolupa un programa informàtic a l'entorn Matlab® que serveix com a eina per avaluar l'evolució del volum pulmonar dels pacients amb COVID-19 tractats amb radioteràpia de dosis baixes (LD-RT). A continuació, el programari de simulació desenvolupat es va utilitzar per estudiar, mitjançant la segmentació, el desenvolupament del volum pulmonar durant el tractament LD-RT per a la seva reducció de la inflamació. Posteriorment, s'han comparat aquests valors amb els esperats per l'Hospital Universitari Sant Joan per veure la correlació. Aquests resultats han ajudat a comprovar el correcte funcionament del programa. A més, s'ha comprovat que hi ha un efecte antiinflamatori clar. In the project, a computer program is developed in the Matlab® environment that serves as a tool to evaluate the evolution of the lung volume of COVID-19 patients treated with low-dose radiotherapy (LD-RT). The developed simulation software was then used to study, through segmentation, the development of lung volume during LD-RT treatment for its reduction of inflammation. Subsequently, these values have been compared with those expected by the Sant Joan University Hospital to see the correlation. These results have helped to verify the correct operation of the program. In addition, it has been proven that there is a clear anti-inflammatory effect.
  Subject: Enginyeria Biomèdica
  Language: en
  Subject areas: Enginyeria Biomèdica Biomedical Engineering Ingeniería Biomédica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Salmeron Gallar, Lucia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Avaluació d'imatges de tac de pit de pacients amb COVID-19 tractats amb radioteràpia Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy Evaluación de imágenes de tac de pecho de pacientes con COVID-19 tratados con radioterapia
  Work's public defense date: 2021-06-30
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Radioteràpia, COVID-19, dicom Radiotherapy, COVID-19, dicom Radioterapia, COVID-19, dicom
  Confidenciality: No
  Title in original language: Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy
  Project director: Rafols Soler, Pere; Arenas Prat, Meritxell
  Education area(s): Enginyeria Biomèdica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Biomèdica
  Biomedical Engineering
  Ingeniería Biomédica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar