Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo

 • Identification data

  Identifier: TFG:4439
 • Authors:

  Lombao Chiuta, Alex
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-23
  Abstract: L'objectiu principal d'aquest projecte és la recepció i descodificació dels senyals emesos per estacions VOR i la creació, a partir d'elles, d'un complet sistema per a guiar els pilots d'aeronaus durant el transcurs del seu vol. Per a tal fi, s'utilitza una antena connectada a un RTL-SDR, la funció de la qual és digitalitzar el senyal rebut per al seu posterior tractament i descodificació mitjançant programari. La descodificació i processament del senyal VOR s'ha realitzat amb el programa MATLAB mentre que la interfície gràfica s'ha desenvolupat amb el programa App Designer. El objetivo principal de este proyecto es la recepción y decodificación de las señales emitidas por estaciones VOR y la creación, a partir de ellas, de un completo sistema para guiar a los pilotos de aeronaves durante el transcurso de su vuelo. Para tal fin, se utiliza una antena conectada a un RTL-SDR, cuya función es digitalizar la señal recibida para su posterior tratamiento y decodificación mediante software. La decodificación y procesado de la señal VOR se ha realizado con el programa MATLAB mientras que la interfaz gráfica se ha desarrollado con el programa App Designer.
  Subject: Enginyeria telemàtica
  Language: spa
  Subject areas: Ingenieria telemática Telematic engineering Enginyeria telemàtica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Lombao Chiuta, Alex
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo Development of a VOR Signal Decoding System for Guidance and Determination of the Position of an Airplane during Flight Desenvolupament d'un Sistema de Descodificació de Senyals VOR per al Guiat i la Determinació de la Posició d'un Avió en Vol
  Work's public defense date: 2021-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: señal VOR, decodificación, posicionamiento avión VOR signal, decoding, aircraft position senyal VOR, descodificació, posicionament avió
  Confidenciality: No
  Title in original language: Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo
  Project director: Xifré Pérez, Elisabet
  Education area(s): Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingenieria telemática
  Telematic engineering
  Enginyeria telemàtica
  Enginyeria telemàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar