Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Computational study of the hydroxylation and epoxidation by the mutants of the PaDa-I peroxygenase variant

 • Identification data

  Identifier: TFG:4452
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4452
 • Authors:

  Martínez Sugrañes, Mireia
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-24
  Abstract: Les peroxigenases inespecífiques (UPO) representen una nova família d'enzims fúngics hemotiolats amb alt interès biotecnològic. Molts d'aquests enzims s'han dissenyat, combinant eines d'evolució racional i dirigida amb mètodes de disseny computacional, per obtenir la selectivitat, l'eficiència i l'estabilitat requerides. Amb aquesta finalitat, s'ha utilitzat el programari Protein Energy Landscape Exploration (PELE). Utilitzant com a punt de partida el mutant UPO d'Agrocybe aegerita PaDa-I, vam caracteritzar l'especificitat, regio- i enantioselectivitat de trenta mutants contra cinc substrats. En el futur, aquests resultats ajudaran a realitzar anàlisis tant retrospectives com prospectives per combinar les millors mutacions en noves variants. Unspecific peroxygenases (UPOs) represent a new family of fungal heme-thiolate enzymes with high biotechnological interest. Many of these enzymes have been engineered, combining rational and directed evolution tools with computational design methods, to obtain the required selectivity, efficiency, and stability. For this purpose, the Protein Energy Landscape Exploration (PELE) software has been used. Using as departure point the UPO mutant from Agrocybe aegerita PaDa-I, we characterized the specificity, regio- and enantioselectivity of thirty mutants against five substrates. In the future, these results will help to perform both retrospective and prospective analysis to combine the best mutations in new variants.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Martínez Sugrañes, Mireia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Estudi computacional de la hidroxilació i epoxidació pels mutants de la variant de peroxygenasa PaDa-I Computational study of the hydroxylation and epoxidation by the mutants of the PaDa-I peroxygenase variant Estudio computacional de la hidroxilación y epoxidación de los mutantes de la variante de peroxygenasa PaDa-I
  Work's public defense date: 2021-09-08
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: química computacional, PELE, peroxigenasa inespecífica fúngica computacional chemistry, PELE, fungal unspecific peroxygenase. química computacional, PELE, peroxigenasa inespecífica fúngica
  Confidenciality: No
  Title in original language: Computational study of the hydroxylation and epoxidation by the mutants of the PaDa-I peroxygenase variant
  Project director: Gómez Álvarez, Josep
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar