Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Immunohistochemical analysis of infection-induced long-term resident group 1 ILC populations in the skin

 • Identification data

  Identifier: TFG:4453
 • Authors:

  Visaconill Solé, Virgínia
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-24
  Abstract: Les cèl·lules limfoides innates del grup 1 (ILC), que consisteixen en cèl·lules assassines naturals (NK) i ILC1, contribueixen al control de les infeccions víriques. Volíem provar si els NK i ILC1 també poden diferenciar-se en cèl·lules residents en teixits a l'organisme adult durant la infecció. El virus de la vacuna (VV) es va utilitzar per infectar la pell de les orelles de ratolins C57BL/6 i es van analitzar la pell i els ganglis limfàtics mitjançant anàlisi d'immunofluorescència el dia 3 i la setmana 5 després de la infecció. Les nostres anàlisis mostren que les ILC g1 es recluten a la pell després de la infecció per VV i poden persistir a llarg termini al teixit, així com la infecció local pot alterar dràsticament el compartiment immune de la pell i induir canvis duradors en el teixit. Group 1 innate lymphoid cells (ILCs), which consist of Natural Killer (NK) cells and ILC1, contribute to the control of viral infections. We wanted to test whether NKs and ILC1s can also differentiate into tissue-resident cells in the adult organism during infection. Vaccinia virus (VV) was used to infect the ears skin of C57BL/6 mice and skin and lymph nodes were analysed by immunofluorescence analysis on day 3 and at week 5 post infection. Our analyses show that g1 ILCs are recruited to the skin upon VV infection and are able to persist long-term in the tissue, as well as local infection can dramatically alter the skin immune compartment and induce long-lasting changes in the tissue.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Visaconill Solé, Virgínia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Anàlisi immunohistoquímic de les poblacions del grup 1 ILC residents a llarg termini induïdes per infecció en la pell Immunohistochemical analysis of infection-induced long-term resident group 1 ILC populations in the skin Análisis inmunohistoquímico de las poblaciones del grupo 1 ILC residentes a largo plazo inducidas infección en la piel
  Work's public defense date: 2021-09-08
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: ILCs, g1ILCs, a llarg termini, resident en teixits, infecció, pell ILCs, g1ILCs, long-term, tissue resident, infection, skin ILCs, g1ILCs, a largo plazo, residente en tejidos, infección, piel
  Confidenciality: No
  Title in original language: Immunohistochemical analysis of infection-induced long-term resident group 1 ILC populations in the skin
  Project director: Martínez Micaelo, Neus
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar