Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Acute radiation effects in bone vasculature

 • Identification data

  Identifier: TFG:4459
 • Authors:

  Mañé Pujol, Joan
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-28
  Abstract: La investigació sobre el sistema vascular ossi ha estat un camp científic en el qual l'interès ha augmentat molt en els darrers anys. Aquest estudi pretén estudiar els efectes del tractament amb radiació aguda sobre la medul·la òssia i el seu microambient. Per comparar els efectes del tractament obtenim imatges i immunohistoquímica de ratolins que han estat tractats amb radiació i d'altres que no. L'estudi conclou que un únic tractament de radioteràpia provoca una pèrdua de l'homeòstasi, un augment de l'adipogènesi de la medul·la òssia, un augment dels vasos inflamatoris i una disminució de l'osteogènesi. Research into the bone vascular system has been a scientific field in which interest has increased greatly in recent years. This study aims to study the effects of acute radiation treatment on bone marrow and its microenvironment. To compare the effects of the treatment we obtain images and immunohistochemistry from mices that have been treated with radiation and from ones which haven’t. The study concludes that a single radiotherapy treatment causes a loss of homeostasis, an increase in bone marrow adipogenesis, an increase in inflammatory vessels and a decrease in osteogenesis.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Mañé Pujol, Joan
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Els efectes del tractaments aguts de radiació a la vasculatura òssia Acute radiation effects in bone vasculature Los efectos de los tratamientos agudos de radiación en la vascularización osea
  Work's public defense date: 2021-06-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Vasculatura òssia, radiació, vasos sanguinis Bone Vasculature, Radiation, Blood vessels Vasculatura ósea, radiación, vasos sanguineos
  Confidenciality: No
  Title in original language: Acute radiation effects in bone vasculature
  Project director: Terra Barbadora, Ximena
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar