Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Diseño de transportadores de una línea de producción de envases de hojalata

 • Identification data

  Identifier: TFG:4521
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4521
 • Authors:

  Villena Titos, Carlos
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-03-14
  Abstract: Aquest projecte, tracta el disseny d’un conjunt de transportadors destinats al transport d’envasos de llauna durant el seu procés productiu. En concret, es centra en els transportadors que porten el cos de l’envàs de Ø285 mm de la sortida del forn a la entrada de la formadora. El disseny s’ha portat a terme, partint dels condicionants establerts pel promotor. De tal forma que un cop estudiats el procés de producció i, les alternatives de disseny, s’ha determinat el disseny de tres transportadors. D’una banda, un sistema volteig, format por dos transportadors que, s’encarrega de girar els envasos a la sortida del forn. I, d’altra banda, un transportador de cadena que porta els envasos a la formadora. Per portar a terme el disseny, s’han tingut en compte: les característiques dels materials utilitzats, els processos de fabricació i muntatge, l’optimització de la selecció de components i la seguretat en el treball. Així mateix, s’han realitzat estudis estàtics, anàlisis de fatiga, càlcul de tensions y potència i, aspectes como la instal·lació elèctrica i neumàtica dels components. Finalment, s’han estudiat els costos de producció considerant las diferents etapes de fabricació, muntatge i embalatge i, s’ha portat a terme la programació temporal del projecte. This project deals with the design of a set of conveyors for the transports of tin bodies during their production process. Specifically, it focuses on the conveyors that transport the cylindrical bodies diameter 285 mm from the oven outlet to the inlet of the former. The design has been carried out based on the conditions established by the developer. Therefore, the design of three conveyors has been determined once the production process and the design alternatives have been studied. On the one hand, a turning system, formed by two conveyors, take charge of turning the bodies at the exit of the oven. On the other hand, a chain conveyor which takes the bodies to the former To carry out the design, the following have been considered: the characteristics of the materials used, the manufacturing and assembly processes, the optimization of the selection of components and safety at work. Also, static studies, fatigue analysis, stress and power calculation, and aspects such as the electrical and pneumatic installation of the components have been carried out. Finally, the production costs have been studied considering the different stages of manufacture, assembly and packaging, and the temporary scheduling of the project has been performed. El presente proyecto, trata el diseño de un conjunto de trasportadores destinados para el transporte de envases de hojalata durante su proceso productivo. En concreto, se centra en los trasportadores que llevan el cuerpo del envase de Ø285 mm de la salida del horno a la entrada de la formadora. El diseño se ha llevado a cabo partiendo de los condicionantes establecidos por el promotor. Por lo que una vez estudiado el proceso de producción y, las alternativas de diseño, se ha determinado el diseño de tres transportadores. Por una parte, un sistema volteo, formado por dos trasportadores, que se encarga de girar el envase a la salida del horno. Y, por otra parte, un trasportador de cadena que lleva el envase a la formadora. Para llevar a cabo el diseño, se han tenido en cuenta: las características de los materiales empleados, los procesos de fabricación y montaje, la optimización de la selección de componentes y la seguridad en el trabajo. Asimismo, se han llevado a cabo estudios estáticos, análisis de fatiga, cálculo de tensiones y potencia y, aspectos como la instalación eléctrica y neumática de los componentes. Finalmente, se han estudiados los costes de producción teniendo en cuenta las diferentes etapas de fabricación, montaje y embalaje y, se ha llevado a cabo la programación temporal del proyecto.
  Subject: Enginyeria mecànica
  Language: spa
  Work's codirector: Barreda Martinez, Esteve
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Villena Titos, Carlos
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Disseny de transportadors d'una línia de producció de envasos de llauna Design of conveyors of a tinplate containers production line Diseño de transportadores de una línea de producción de envases de hojalata
  Work's public defense date: 2021-09
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Transportadors, envasos, llauna Conveyors, containers, tinplate Transportadores, envases, hojalata
  Confidenciality: No
  Title in original language: Diseño de transportadores de una línea de producción de envases de hojalata
  Project director: Ferrando Piera, Francesc
  Education area(s): Enginyeria Mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar