Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret

 • Identification data

  Identifier: TFG:4676
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4676
 • Authors:

  Alegret Ciuraneta, Joan
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-06-23
  Abstract: De manera general, la instal·lació del present Projecte compta amb els següents elements: • Un generador fotovoltaic, encarregat de captar i de convertir la radiació solar en corrent elèctric. • Dos inversors, capaços d'adaptar el corrent continu produït pel generador fotovoltaic a les característiques elèctriques de la càrrega a alimentar (en aquest cas es tracta de convertir el corrent continu produït en corrent altern, de manera prèvia a l'abocament d'aquesta). • Un transformador que eleva la tensió que surt de l'inversor per a la seva posterior injecció en la xarxa de mitjana tensió. Quant al generador fotovoltaic, aquesta part de la instal·lació es compon dels següents elements: • Panells fotovoltaics: contenen les cèl·lules on es duu a terme l'efecte fotovoltaic pel qual l'energia incident dels fotons de la radiació solar es converteix en un flux d'electrons. • Estructures suport: elements encarregats de sostenir als panells, així com de conferir-los una inclinació adequada. • Interconnexions dels panells: tots aquelles parts necessàries perquè el corrent circuli des del panell fotovoltaic fins a l'inversor (conductors, caixes de derivació, etc.)
  Subject: Enginyeria Industrial
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria Industrial
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Alegret Ciuraneta, Joan
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret
  Work's public defense date: 2021-11-18
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: solar,planta,fotovoltaica solar,planta,photovoltaics solar,planta,fotovoltaica
  Confidenciality: No
  Title in original language: Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret
  Project director: Rodrigo Barrado, José Antonio
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria Industrial
  Enginyeria Industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar