Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328

 • Identification data

  Identifier: TFG:4710
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4710
 • Authors:

  Altès Figueras, Laia
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-06-29
  Abstract: El present treball de fi de grau té per objecte l’ampliació de les pràctiques que conformen el ventall d’opcions de què disposa l’assignatura de Microcontroladors i Sistemes Embedded del grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions. En conseqüència, l’objectiu principal de les pràctiques és que l’alumne assoleixi, progressivament, els conceptes clau del món dels sistemes embedded i, en concret, obtingui les competències necessàries en la programació de microcontroladors. A fi d’assolir l’objectiu plantejat, es dissenyen un total de sis pràctiques, utilitzant el microcontrolador ATmega328P, les quals estan organitzades en dos blocs. D’una banda, per tal de facilitar el procés d’aprenentatge, les primeres pràctiques es realitzen en llenguatge assemblador. Atès que és una eina didàctica, ja que per a poder escriure a baix nivell, l’usuari ha de conèixer amb més detall l’arquitectura i el joc d’instruccions del dispositiu emprat. De l’altra, posteriorment, cal desenvolupar les solucions en llenguatge C, essent el més utilitzat en aplicacions de sistemes encastats. Si bé, primer, es presenta una introducció teòrica sobre l’electrònica digital i els microcontroladors, sempre centrada en el món dels sistemes encastats. Seguidament, s’aprofundeix en el microcontrolador emprat en el present projecte; estudiant la seva arquitectura, joc d’instruccions i el kit d’avaluació utilitzat. Finalment, amb la finalitat de disposar d’un entorn de treball òptim, es dissenya i solda una shield board. La qual satisfà els requisits per a treballar amb els perifèrics emprats, com ara uns LEDs, un polsador i una pantalla LCD
  Subject: Enginyeria electrònica
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería electrónica Electronic engineering Enginyeria electrònica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Altès Figueras, Laia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Prácticas con el microcontrolador ATMEGA328P Hands-on Exercises with ATMEGA328P Microcontroller Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328
  Work's public defense date: 2021-09-10
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Microcontrolador, Programación, Prácticas Microcontroller, Programming, Hands-on exercises Microcontrolador, Programació, Pràctiques
  Confidenciality: No
  Title in original language: Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA328
  Project director: Cañellas Alberich, Nicolau
  Education area(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería electrónica
  Electronic engineering
  Enginyeria electrònica
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar