Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Configuració, integració i posta en marxa d'un pilot de bessó digital (Digital Twin) al Consorci d'Aigües de Tarragona

 • Identification data

  Identifier: TFG:4721
 • Authors:

  Jiménez Orrios, Jorge Antonio
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-06-29
  Abstract: Donada la necessitat de control i optimització dels recursos hídrics, la implantació del bessó digital esdevé una poderosa eina software que pot influir en el disseny, construcció i operació del sistema al llarg del seu cicle de vida i ajudar a optimitzar la producció a través de la informació que ens proporciona. És un model de software dinàmic (model hidràulic i machine learning) del sistema físic basat en la calibració continua gràcies a les dades que ens proporciona el sistema real. L’objectiu del projecte és la implementació d’un pilot del bessó digital en el telecomandament del Consorci d’Aigües de Tarragona que abasta 63 ajuntaments i 25 industries a la nostra província. La implementació realitzada abasta la integració, configuració i programació de tots els components que engloben una arquitectura d’aquestes característiques. Des de l’adquisició de dades de tots els PLCs de la instal·lació, el seu tractament i l’emmagatzematge en un sistema historitzador propi basat en una base de dades SQL Server, per tal que siguin accessibles pel software del model dinàmic del sistema. Així mateix, el sistema historitzador incorpora algoritmes de comprovació, de consistència i integritat de les dades. Amb la informació en temps real i l’accés a la informació històrica, el model hidràulic disposarà de les dades necessàries per esdevenir un component més en la nostra arquitectura de visualització i control.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Jiménez Orrios, Jorge Antonio
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Configuración, integración y puesta en marcha de un piloto de gemelo digital (Digital Twin) en el Consorci d'Aigües de Tarragona Configuration, integration and implementation of a digital twin pilot in the Consorci d'Aigües de Tarragona Configuració, integració i posta en marxa d'un pilot de bessó digital (Digital Twin) al Consorci d'Aigües de Tarragona
  Work's public defense date: 2021-09-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: digital twin, machine learning, automatització digital twin, machine learning, automatització digital twin, machine learning, automatització
  Confidenciality: No
  Title in original language: Configuració, integració i posta en marxa d'un pilot de bessó digital (Digital Twin) al Consorci d'Aigües de Tarragona
  Project director: Vilanova Salas, Xavier
  Education area(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar