Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Quantitative analysis of the trader's outperforming capacity in a social trading platform

 • Identification data

  Identifier: TFG:4849
 • Authors:

  Shevchuk, Dariya
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-11
  Abstract: This final thesis analyses the performance of 30 top signalers recommended by a leading social trading platform, eToro. By doing a quantitative analysis, it aims to study each trader’s outperforming capacity and its correlation with the independent variable of the number of copiers. The research methodology is based on a manual compiling of each signalers annual stocks trading activity and, the application of OLS regression by using Gretl Software. The eToro signaler, according to the findings, tends to underperform the stock market and the S&P 500 index. Additionally,our results showed the existence of a negative correlation between each signaler's number of copiers and its abnormal result. The justification of such results is supported by mainly two commonly identified financial behaviors: overconfidence and hindsight biases. The results obtained enable us to conclude certain casuistries. Social trading users should be more aware of certain variables when choosing a signaler whose trades to follow. eToro’s users tend to think that the top traders with the highest number of copiers tend to perform better. And consequently, decide to follow them. The result of this behavior creates an overconfident bias, which is afterwards reflected by investments in riskier stocks, which leads to an underperforming portfolio. Aquesta tesi final analitza el rendiment dels principals 30 senyals recomanats per una plataforma de comerç social líder, eToro. Mitjançant una anàlisi quantitativa, es pretén estudiar la capacitat de rendiment superior de cada comerciant i la seva correlació amb la variable independent del nombre de copiadores. La metodologia d'investigació es basa en una compilació manual de l'activitat de negociació d'accions anuals de cada senyalitzador i en l'aplicació de la regressió OLS mitjançant l'ús del programari Gretl. Segons les conclusions, el senyal d'eToro tendeix a tenir un rendiment inferior a la borsa i a l'índex S&P 500. A més, els nostres resultats van mostrar l'existència d'una correlació negativa entre el nombre de copiadores de cada senyalitzador i el seu resultat anormal. La justificació d'aquests resultats es recolza principalment en dos comportaments financers identificats habitualment: l'excés de confiança i els biaixos retrospectius. Els resultats obtinguts ens permeten concloure determinades casuístiques. Els usuaris de comerç social haurien de ser més conscients de determinades variables a l'hora d'escollir un senyalitzador del què en seguiran les operacions. Els usuaris d'eToro solen pensar que els principals comerciants amb el major nombre de fotocopiadores tendeixen a tenir un millor rendiment. I en conseqüència, decideixen seguir-los. El resultat d'aquest comportament crea un biaix d'excés de confiança, que després es reflecteix en les inversions en accions més arriscades, la qual cosa condueix a una cartera amb un rendiment inferior. 
  Subject: Borsa de valors
  Language: en
  Subject areas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Department: Gestió d'Empreses
  Student: Shevchuk, Dariya
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Anàlisi quantitativa de la capacitat de superar els resultats del mercat en una xarxa de trading social Análisis cuantitativo de la capacidad de superar los resultados del mercado en una plataforma de trading social
  Work's public defense date: 2022-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Capacitat de rendiment superior, trading social, biaix financer Outperfoming capacity, social-trading platform, fianancial behavior Capacidad de rendimiento superior, trading social, sesgo financiero
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Quantitative analysis of the trader's outperforming capacity in a social trading platform
  Project director: Li, Xiaoni
  Education area(s): Finances i Comptabilitat
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Borsa de valors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar