Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Contrast dels efectes gener i dilluns en l’IBEX-35. Estudi del període 2020-2022

 • Identification data

  Identifier: TFG:4867
 • Authors:

  Prats Molas, Núria
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-12
  Abstract: El present treball de final de grau té la intenció d'estudiar dues anomalies temporals concretes de mercat. També pretén comprovar a partir d'una anàlisi estadística si es produeixen o no en el mercat espanyol, concretament, en l'IBEX-35. Aquest índex de renda variable és considerat la referència de la situació econòmica espanyola. L'efecte dilluns i l'efecte gener han sigut estudiats nombroses vegades al llarg dels anys. Fields va ser el primer el 1931. Però va ser especialment en els anys vuitanta i noranta, quan augmentà l'interès per aquestes anomalies i comportaments fora del que es considerava un mercat eficient. A mesura que s'han anat duent a terme estudis, cada vegada s'han anat qüestionant més l'existència d'aquests fenòmens. Tot i això, no són gaires els estudis empírics que no en corroboren l’existència. La majoria dels estudis, tant els que defensen l'existència com el que diuen que aquests aspectes no estan presents, estan fets als Estats Units. Hi ha poc material de què passa en el mercat espanyol. Tot i això, en els darrers anys han anat apareixent alguns estudis. Molts dels treballs si que observen aquest tipus de rendiments anòmals. Aquest treball està estructurat amb un marc teòric i una part pràctica. En la primera, s'informa del que és un índex borsari, l'efecte dilluns i l'efecte gener. En la segona part, la pràctica, s'inclou una anàlisi estadística realitzada amb un full de càlcul que demostra si existeixen o no aquests efectes. Finalment, es troben les conclusions, que resumeixen tot el procediment i els resultats.
  Subject: Borsa de valors
  Language: cat
  Subject areas: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Department: Gestió d'Empreses
  Student: Prats Molas, Núria
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Contraste de los efectos enero y lunes en el IBEX-35. Estudio del período 2020-2022 Contrast of the january and monday effects on the IBEX-35. Study of the period 2020-2022
  Work's public defense date: 2022
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: efecto lunes, efecto enero, rentabilidad Monday effect, January effect, rentability efecte dilluns, efecte gener, rendibilitat
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Contrast dels efectes gener i dilluns en l’IBEX-35. Estudi del període 2020-2022
  Project director: De Andrés Sànchez, Jorge
  Education area(s): Finances i Comptabilitat
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Borsa de valors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar