Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

El Trabajo Social en el ámbito Sociosanitario

 • Identification data

  Identifier: TFG:488
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG488
 • Authors:

  Ramos Ramos Carolina
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-01-21
  Abstract: Aquest article revisa i analitza el Treball Social en l’àmbit Soci sanitari partint de la meva experiència en el Pius Hospital de Valls. L’eix principal és l’anàlisi descriptiu de les especificitats del rol del Treballador Social en aquest àmbit, ja que es un recurs temporal que ofereix atenció integral al pacient per aconseguir una millor qualitat de vida. La metodologia utilitzada ha estat la revisió bibliogràfica i l’observació participant. Amb això, he comprovat que el Treball Social en aquest àmbit es essencial i el professional ha de reunir aptituds personals i treballar en equip ja que les necessitats de salut estan vinculades amb determinants socials. This article reviews and analyzes Social Work in the health center where I lived my experience and I did my internship at Pius Hospital located in Valls. The main idea is the descriptive analysis of the specific role which the social worker does in this field, considering that it is a temporal resource that offers comprehensive attention to the patient to achieve a better quality of live. The methodology has been a bibliographic revision and the participating observation and with that I have been able to confirm the social work in this regime is essential, also it’s required aptitudes and to work as a team because I have seen that the health necessities are connected with social determinations. Este artículo revisa y analiza el Trabajo Social en el ámbito Sociosanitario partiendo de mi experiencia en el Pius Hospital de Valls (Tarragona). El eje principal es el análisis descriptivo de las especificidades del rol del Trabajador Social en este ámbito, ya que es un recurso temporal que ofrece atención integral al paciente para conseguir una mejor calidad de vida. La metodología utilizada ha sido la revisión bibliográfica y la observación participante. Con ello he comprobado que el Trabajo Social en este ámbito es esencial y el profesional debe reunir aptitudes personales y trabajar en equipo ya que las necesidades de salud están vinculadas con los determinantes sociales. PALABRAS
  Subject: Treball social mèdic-Catalunya-Valls
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Ramos Ramos Carolina
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: El Treball Social en l`àmbit Soci Sanitari Social Work in the Health Center El Trabajo Social en el ámbito Sociosanitario
  Work's public defense date: 2015-05-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Keywords: Treball social, treball en equip, atenció integral. Social Work, team work, comprehensive attention Trabajo social, trabajo en equipo, atención integral.
  Confidenciality: No
  Title in original language: El Trabajo Social en el ámbito Sociosanitario
  Project director: Elisa Abellán Hernández
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social mèdic-Catalunya-Valls
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar