Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Lipoprotein index by nuclear magnetic resonance and insulin sensitivity

 • Identification data

  Identifier: TFG:4955
 • Authors:

  Leal García, Iván
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-20
  Abstract: Dyslipidemia is an alteration in both quantity and quality of lipids and lipoproteins that trigger cardiovascular events. These patients have atherogenic dyslipidemia which is characterized by increased triglycerides, normal LDLc transported by an increased number of small LDL particles and low HDLc. Insulin resistance is the main trigger for atherogenic dyslipidemia and is currently evaluated using the HOMA index. Lipid profile is routinely examined, which is not the case for insulin sensitivity, and that insulin resistance causes qualitative and quantitative changes in lipoprotein profile, we hypothesized that monitoring lipid profile by MRI would allow detection of signs of insulin resistance. La dislipèmia és una alteració tant en la quantitat com en la qualitat dels lípids i lipoproteïnes que desencadenen esdeveniments cardiovasculars. Aquests pacients presenten dislipèmia aterogènica que es caracteritza per un augment de triglicèrids, LDLc normal transportat per un nombre augmentat de petites partícules de LDL i HDLc baix. La resistència a la insulina és el principal desencadenant de la dislipèmia aterogènica i actualment s'avalua mitjançant l'índex HOMA. El perfil lipídic s'examina de forma rutinària, cosa que no és el cas de la sensibilitat a la insulina, i que la resistència a la insulina provoca canvis qualitatius i quantitatius en el perfil de lipoproteïnes, vam plantejar la hipòtesi que el seguiment del perfil lipídic per ressonància magnètica permetria la detecció de signes de resistència a la insulina.
  Subject: Medicina
  Language: en
  Work's codirector: Guardiola Guionnet, Montserrat
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: Leal García, Iván
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Índex de lipoproteínes per resonància magnètica nuclear i sensibilitat a la insulina Lipoprotein index by nuclear magnetic resonance and insulin sensitivity Índice de lipoproteínas por resonancia magnética nuclear y sensibilidad a la insulina
  Work's public defense date: 2022-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: insulina, RMN, lipoproteina insulin, NMR, lipoprotein insulina, RMN, lipoproteina
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Lipoprotein index by nuclear magnetic resonance and insulin sensitivity
  Project director: Ribalta Vives, Josep
  Education area(s): Medicina
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar