Treballs Fi de Grau> Infermeria

Influència de les xarxes socials en la percepció de la imatge corporal en població adulta emergent

 • Identification data

  Identifier: TFG:5133
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5133
 • Authors:

  Faiges Gil, Anna
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-28
  Abstract: L'alteració en la imatge corporal s'associa a la insatisfacció corporal i als trastorns de la conducta alimentària (TCA). La prevalença de TCA a Espanya entre els 12 i els 21 anys és del 4,1-4,5%, amb una proporció home/dona de 1:10. Un 85% de la població són usuaris de les xarxes socials com Instagram i l'ús d'aquestes plataformes provoca un augment en la insatisfacció corporal, sent un factor de risc important per als TCA. L'objectiu general és conèixer l'impacte que generen les xarxes socials en l'autopercepció corporal i la relació amb un probable risc de patir un TCA en població adulta emergent (18 a 29 anys) de Catalunya. Es tracta d'un estudi quantitatiu, no experimental, transversal, descriptiu i observacional. L’instrument utilitzat és un qüestionari autoadministrat amb una primera part d’elaboració ad hoc i una segona part amb el Qüestionari Breu de Conductes Alimentàries de Risc (CAR) validat. Les dades s’han analitzat amb els programaris Excel i Jamovi. S’ha obtingut una mostra total de 388 individus que complien els criteris d’inclusió. El perfil principal és població femenina de 18 a 20 anys, amb un grau universitari que conviuen amb els pares a la província de Tarragona. En quant a les xarxes socials, el rang de temps d’ús més comú és de 2 a 4 hores al dia, sent Instagram la plataforma més utilitzada. Un 34,6% afirma haver-se comparat alguna vegada amb imatges que apareixen en les xarxes socials, mentre que un 12,9% sempre ho fa. Aquesta comparació es relaciona amb una inseguretat, la qual un 2,3% refereix tenir sempre i un 40,6% alguna vegada. El risc de TCA calculat amb el qüestionari CAR és alt en un 16,8% i moderat en un 24,3%. Les xarxes socials juguen un paper molt important en la vida social de la població adulta emergent, sent Instagram la plataforma més utilitzada i els influencers el contingut més visualitzat. En el present estudi, podem afirmar que existeixen diferents factors que podrien incrementar el risc de desenvolupar un TCA, com són el gènere i el total d’hores d’ús de les xarxes socials.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Faiges Gil, Anna
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Influència de les xarxes socials en la percepció de la imatge corporal en població adulta emergent Influence of social networks on the perception of body image in an emerging adult population Influencia de las redes sociales en la percepción de la imagen corporal en población adulta emergente
  Work's public defense date: 2022-06-08
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Imatge corporal, xarxes socials, trastorns de la conducta alimentària, cànons de bellesa Body image, social media, eating disorders, beauty cannons Imagen corporal, redes sociales, trastornos de la conducta alimentaria, cánones de belleza
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Influència de les xarxes socials en la percepció de la imatge corporal en població adulta emergent
  Project director: Raventós Torner, Rosa Dolores
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar