Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients

 • Identification data

  Identifier: TFG:5142
 • Authors:

  Ruiz Isant, Oriol
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-28
  Abstract: La infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) segueix sent un problema de salut global important. Els immunològics que no responen (INR), que ocupen al voltant del 30% dels pacients amb VIH, no recuperen completament els nivells de cèl·lules T CD4+ fins als valors òptims després de l'administració de la teràpia antiretroviral. Com que el tracte gastrointestinal es veu afectat en gran mesura a causa de la infecció pel VIH, s'han estudiat biomarcadors potencials de dany intestinal. La zonulina, l'únic modulador conegut de les unions estretes, es va utilitzar en aquest projecte per discriminar entre els INR, els responsables immunològics i els controls en subjectes que van començar la primera teràpia antiretroviral. Els nivells de zonulina d'INR van resultar ser significativament inferiors als controls (p &lt; 0, 01), cosa que indica una important desregulació de la funció de barrera de la mucosa intestinal en els INR, i també deixa la zonulina com a biomarcador potencial en la detecció d'INR. Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection is still a major global health issue. Immunological nonresponders (INRs), which take up about 30% of HIV patients, do not fully recover CD4+ T-cell levels to optimal values upon administration of antiretroviral therapy. Since the gastrointestinal tract is largely affected due to HIV infection, potential biomarkers of gut damage have been studied. Zonulin, the only known modulator of tight junctions, was used in this project to discriminate between INRs, immunological responders and controls in subjects starting first antiretroviral therapy. Zonulin levels of INRs turned out to be significantly lower than controls (p < 0.01), indicating an important dysregulation of intestinal mucosal barrier function in INRs, and also leaving zonulin as a potential biomarker in the detection of INRs.
  Subject: VIH (Virus)
  Language: en
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Ruiz Isant, Oriol
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Zonulin-1 como biomarcador potencial para la deteccion de immunological nonresponders en pacientes de VIH Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients Zonulin-1 com un biomarcador potencial per la detecció d'immunological nonresponders en pacients de VIH
  Work's public defense date: 2022-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), immunological nonresponders (INRs), zonulin Human Immunodeficiency Virus (HIV), Immunological nonresponders (INRs), zonulin Virus de la immunodeficiència humana (VIH), immunological nonresponders (INRs), zonulin
  Confidenciality: No
  Title in original language: Zonulin-1 as a potential biomarker for detection of immunological nonresponders among HIV infected patients
  Project director: Rull Aixa, Anna
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  VIH (Virus)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar