Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica

 • Identification data

  Identifier: TFG:5150
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5150
 • Authors:

  Rupérez Ariza, Lidia
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-29
  Abstract: L'accident vascular cerebral (AVC) es produeix per la interrupció del flux sanguini a les cèl·lules. Suposa la tercera causa de mort i la primera d'invalidesa per a la població, a nivell mundial. La finalitat finalitat d'aquest treball és realitzar una comparació entre diferents tècniques de rehabilitació en pacients amb AVC en fase subaguda i crònica. Objectiu: Realitzar un anàlisis de la informació, cercada en diferents bases de dades, sobre l'eficàcia de la teràpia de realitat virtual, teràpia robot i teràpia mirall per a millorar la funcionalitat i disminuir la discapacitat en els pacients diagnosticats d'ictus subagut i crònic; i veure l'eficàcia d'aquestes tècniques dirigides a millorar la funcionalitat de les extremitats superiors en aquests tipus de pacients. Metodologia: S'ha realitzat una revisió bibliogràfica seguint les indicacións de la guia PRISMA en les fonts d'informació: PubMed (MEDLINE), BioMed Central, PEDro, Web of Science i Scopus. Resultats: S’han inclòs un total de 30 articles, 9 són de teràpia mirall, 9 de teràpia robot i 12 de realitat virtual. Les escales Fugl-Meyer Upper Limb, Measurement of Functional Independence, Modified Barthel Índex entre d’altres, ens han permès valorar la funcionalitat i la discapacitat del membre superior. Les tres tècniques obtenen millores estadísticament significatives en les escales anomenades. La teràpia robot i la teràpia de realitat virtual obtenen resultats, estadísticament més significatius, en pacients subaguts. En la teràpia mirall no s’han trobat estudis que comparin si l’eficàcia és major en pacients subaguts o crònics. Conclusió: La teràpia mirall, la teràpia robot i la teràpia de realitat virtual són tècniques efectives per millorar la funcionalitat i reduir la discapacitat en pacients subaguts i crònics. La combinació d’aquestes tècniques amb la fisioteràpia convencional, com a teràpia combinada, pot obtenir unes millores més significatives.
  Subject: Fisioteràpia
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Department: Medicina i Cirurgia
  Student: Rupérez Ariza, Lidia
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Comparación de diferentes tecnicas para la recuperación de la funcionalidad de las extremitades superiores en pacientes con accidente cerebrovascular subagudo y cronico: revision sistematica Comparison of various techniques for the recovery of upper extremity functionality in patients with subacute and chronic stroke: Systematic review Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica
  Work's public defense date: 2022-06-17
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Ictus, extremidad superior, fisioterapia Stroke, upper extrmity, physical therapy modalities Ictus, extremitat superior, fisioteràpia
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Comparació de diverses tècniques per la recuperació de la funcionalitat de les extremitats superiors en pacients amb acciden vascular cerebral subagut i crònic: Revisió sistemàtica
  Project director: Montull Morer, Salvador
  Education area(s): Fisioteràpia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar