Treballs Fi de Grau> Psicologia

Systematic Review: Risk factors for cannabis use among adolescents

 • Identification data

  Identifier: TFG:5172
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5172
 • Authors:

  Pomar Santandreu, Caterina
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-07-29
  Abstract: Adolescence involves constant biological and psychological changes, such as the development of abstract thinking. This is a delicate time for adolescents, as a lot of variables can contribute to cannabis use, which is the most popular drug. To establish effective prevention strategies, it is essential to review all adolescent risk factors. For this reason, a systematic review of twenty-two studies, selected based on previously established criteria, has been conducted. Age, gender, peer influence, family structure and mental health have been identified as influential risk factors. This review is a step toward the development of effective school and family prevention strategies. L'adolescència comporta canvis biològics i psicològics constants, com ara el desenvolupament del pensament abstracte. Aquest és un moment delicat per als adolescents, ja que moltes variables poden contribuir al consum de cànnabis, que és la droga més popular. Per establir estratègies de prevenció efectives, és fonamental revisar tots els factors de risc dels adolescents. Per aquest motiu, s'ha realitzat una revisió sistemàtica de vint-i-dos estudis, seleccionats en funció de criteris establerts prèviament. L'edat, el gènere, la influència dels companys, l'estructura familiar i la salut mental s'han identificat com a factors de risc influents. Aquesta revisió és un pas cap al desenvolupament d'estratègies efectives de prevenció escolar i familiar.
  Subject: Drogoaddicció
  Language: en
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Pomar Santandreu, Caterina
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Revisió Sistemàtica: Factors de risc per l'ús de cannabis en adolescents Systematic Review: Risk factors for cannabis use among adolescents Revisión Sistemática: Factores de riesgo para el uso de cannabis en adolescentes
  Work's public defense date: 2022-06-20
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Factors de Risc, Adolescencia, Cannabis Risk factors, Adolescence, Cannabis Factores de Riesgo, Adolescencia, Cannabis
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Systematic Review: Risk factors for cannabis use among adolescents
  Project director: Huguet Rosselló, Anna
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Drogoaddicció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar