Treballs Fi de Grau> Infermeria

L'actitud i el grau de coneixement sobre la donació d'òrgans dels professionals d'una unitat de cures intensives d'un hospital de segon nivell

 • Identification data

  Identifier: TFG:5181
 • Authors:

  Domínguez Vázquez, Sara
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-08-01
  Abstract: L’objectiu de la investigació és conèixer l’actitud i el grau de coneixements dels professionals sanitaris de la unitat de cures intensives d’un hospital de segon nivell. S’ha realitzat un estudi descriptiu transversal que utilitza un qüestionari validat pel Dr. Ríos. L’univers d’estudi consta de 99 persones, s’obté resposta de 49, obtenint un 51,57% de grau de resposta. L’estudi està dividit en dues parts: conèixer l’actitud i determinar el grau de coneixement. Per una banda, l’actitud és favorable en un 98% una resposta pràcticament unànime. I, per l’altra, el grau de coneixement està condicionat per la formació universitària en salut.
  Subject: Infermeria
  Language: cat
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Department: Infermeria
  Student: Domínguez Vázquez, Sara
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La actitud y el grado de conocimiento sobre la donación de órganos de los profesionales de una unidad de curas intensivas de un hospital de segundo nivel The attitude and degree of knowledge about organ donation of the professionals of an intensive care unit of a second level hospital L'actitud i el grau de coneixement sobre la donació d'òrgans dels professionals d'una unitat de cures intensives d'un hospital de segon nivell
  Work's public defense date: 2022-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: donación de órganos, actitud, conocimiento organ donation, attitude, knowledge donació d’òrgans, actitud, coneixement
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: L'actitud i el grau de coneixement sobre la donació d'òrgans dels professionals d'una unitat de cures intensives d'un hospital de segon nivell
  Project director: Martorell Poveda, Maria Antonia
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar