Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Computational study of the adsorption of actinides on graphene

 • Identification data

  Identifier: TFG:5252
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5252
 • Authors:

  Ros Fusté, Enric
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-09-08
  Abstract: Recentment s'ha sintetitzat i caracteritzat un endofullerè actínid dimetàl·lic U2@C80. S'ha trobat una llarga distància U-U de 4 Å, tot i que la interacció entre metalls és feble. En aquest treball, s'ha desenvolupat computacionalment un dímer d'actínid adsorbit en un sistema de escates de grafè per a l'estudi de la interacció dels metalls. Els resultats mostren que per a l'actini, el tori i l'urani, s'ha obtingut una interacció dimetàl·lica més forta. La menor transferència de càrrega dels metalls a l'estructura carbonosa dóna com a resultat una major disponibilitat d'electrons per a la formació d'enllaços intermetàl·lics, de manera que s'obtenen interaccions més fortes. Recently a dimetallic actinide endofullerene U2@C80 has been synthesised and characterized. A long U-U distance of 4 Å has been found, although the interaction between metals is weak. In this work, an actinide dimer adsorbed on a graphene flake system has been computationally developed for the study of the interaction of the metals. The results show that for actinium, thorium, and uranium, a stronger dimetallic interaction has been obtained. The smaller charge transfer from the metals to the carbonaceous structure results in more electron availability for the formation of intermetallic bonds, so stronger interactions are obtained.
  Subject: Adsorció
  Language: en
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Física i Inorgànica
  Student: Ros Fusté, Enric
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Estudio computacional de la adsorción de actínidos sobre grafeno Computational study of the adsorption of actinides on graphene Estudi computacional de l'adsorció d'actínids sobre grafè
  Work's public defense date: 2022-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Química computacional, Actínidos, Grafeno Computational chemistry, Actinides, Graphene Química computacional, Actínids, Grafè
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Computational study of the adsorption of actinides on graphene
  Project director: Rodríguez Fortea, Antonio
  Education area(s): Química en anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Adsorció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar