Treballs Fi de Grau> Psicologia

Hablemos de Sexualidad: Estereotipos y Actitudes en la Tercera Edad

 • Identification data

  Identifier: TFG:5299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5299
 • Authors:

  Roca Capsir, Marta
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-10-04
  Abstract: La sexualitat és un tema tabú i estereotipat. Amb aquesta investigació es trenquen els prejudicis socials i es manifesta que les persones més grans de 60 anys segueixen realitzant conductes sexuals i mantenint una actitud positiva davant aquest tòpic. Utilitzant una metodologia quantitativa i una població de 96 participants (X̅=77,20; ds=9,77) s'observa un nivell d'estigmatització menor a l'esperat, un percentatge d'actituds sexuals més favorable a allò estipulat i una personalitat i postura més activa . Confirmem que hi ha sexualitat al llarg de tota la vida, però expressada de manera diferent. La sexualidad es un tema tabú y estereotipado. Con esta investigación se rompen los prejuicios sociales y se manifiesta que las personas mayores de 60 años siguen realizando conductas sexuales y manteniendo una actitud positiva ante este tópico. Utilizando una metodología cuantitativa y una población de 96 participantes (X̅=77,20; ds=9,77) se observa un nivel de estigmatización menor al esperado, un porcentaje de actitudes sexuales más favorable a lo estipulado y una personalidad y postura más activa. Confirmamos que hay sexualidad a lo largo de toda la vida, pero expresada de forma diferente.
  Subject: Sexualitat
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Roca Capsir, Marta
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Parlem de Sexualitat: Estereotips i Actituds en la Tercera Edat. We talk about sexuality: stereotypes and attitudes in the elderly.. Hablemos de Sexualidad: Estereotipos y Actitudes en la Tercera Edad
  Work's public defense date: 2022-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: stereotypes and attitudes, sexuality, older adults estereotipos y actitudes, sexualidad, tercera edad estereotips i actituds, sexualitat, tercera edat
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Hablemos de Sexualidad: Estereotipos y Actitudes en la Tercera Edad
  Project director: Voltas Moreso, Núria
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Sexualitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar