Treballs Fi de Grau> Pedagogia

El juego como instrumento didáctico. El juego y la gamificación aplicados a la enseñanza de las matemáticas

 • Identification data

  Identifier: TFG:5473
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5473
 • Authors:

  Cattani Sarrà. Arianna
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-01-11
  Abstract: Amb la realització d'aquest treball es pretén proposar un ensenyament que faci un ampli ús del joc i la resolució de problemes, analitzant els seus punts forts i febles, mètodes i possibilitats de realització. Un dels principals aspectes que sembla dificultar l'aprenentatge i la comprensió de les matemàtiques és el llenguatge utilitzat, que de vegades sembla abstracte i allunyat de la realitat que ens envolta. Davant d'un problema, és important oferir als infants un mètode que els permeti una aproximació conscient i eficaç als problemes, amb l'objectiu que els puguin afrontar i resoldre de manera racional. Realitzant un qüestionari i una entrevista amb un expert en el tema, veurem com, de fet, les tècniques i els jocs de gamificació poden facilitar la comprensió d'aquesta matèria aportant una experiència d'aprenentatge eficaç i divertida a través de diferents mètodes i tècniques, tant físiques com físiques. interactiu; alhora que afavoreixen l'interès i la participació activa de l'alumnat, portant-los així a obtenir millors resultats i a desenvolupar de manera òptima les competències matemàtiques. Con la realización de este trabajo se pretende proponer una enseñanza que haga un amplio uso del juego y de la resolución de problemas, analizando sus fortalezas y debilidades, métodos y posibilidades de realización. Uno de los principales aspectos que parece dificultar el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas es el lenguaje empleado, que a veces parece abstracto y alejado de la realidad que nos rodea. Ante un problema es importante dotar a los niños de un método que les permita un abordaje consciente y eficaz de los problemas, con el objetivo de que puedan afrontarlos y resolverlos de forma racional. Realizando un cuestionario y una entrevista a un experto en el tema veremos cómo, de hecho, las técnicas de gamificación y los juegos pueden facilitar la comprensión de esta asignatura aportando una experiencia de aprendizaje efectiva y diversión a través de varios métodos y técnicas, tanto físicos como interactivos; al mismo tiempo que favorecen el interés y la participación activa del alumnado, llevándolo así a obtener mejores resultados y a desarrollar de forma óptima las habilidades matemáticas.
  Subject: Gamificació
  Language: spa
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Cattani Sarrà. Arianna
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: El joc com a instrument didàctic. El joc i la gamificació aplicats a l'ensenyament de les matemàtiques The game as a teaching tool. The game and gamification applied to the teaching of mathematics
  Work's public defense date: 2022-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Gamificació, Motivació, Matemàtiques Gamification, Motivation, Mathematics Gamificación, Motivación, Matemáticas
  Confidenciality: No
  Title in original language: El juego como instrumento didáctico. El juego y la gamificación aplicados a la enseñanza de las matemáticas
  Project director: Mogas Recalde, Jordi
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Gamificació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar