Treballs Fi de Grau> Psicologia

La qualitat del procés de construcció de les diferents relacions d'aferrament i el desenvolupament de la psicopatologia

 • Identification data

  Identifier: TFG:5500
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5500
 • Authors:

  Nolla Panisello, Marina
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-01-19
  Abstract: "Des de la teoria de l'aferrament de Bowlby es considera que les persones tenen una forma força estable de pensar, sentir i actuar en les relacions íntimes, anomenada estil d'aferrament o patró d'aferrament, que es desenvolupa en la infància i adolescència, i aquest estil es manté relativament estable la resta de la vida. En aquest estudi s’ha avaluat la presència de simptomatologia ansiosa i depressiva quan existeix un estil d’aferrament insegur en una mostra de població adulta no clínica resident a Catalunya. Per dur-ho a terme, es va passar un qüestionari de Google Forms a la mostra, on s'englobava; el CaMir-R (versió reduïda) per avaluar el tipus d’aferrament, el BDI (Beck Depression Inventory) per detectar la presència de simptomatologia depressiva i l’Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) per detectar la presencia de sintomatología ansiosa. La distribució dels estils d’aferrament obtinguts en la nostra mostra de 147 subjectes va ser d’un 57,14% amb un aferrament segur, un 10,88% presentava un aferrament insegur ansiós-ambivalent, un 19,05% presentava un aferrament insegur evitatiu, i finalment, un 12,93% presentava un aferrament insegur desorganitzat. Es va observar que existeix una relació significativa entre el tipus d’aferrament i la vivència d’un esdeveniment traumàtic, i el nivell de simptomatologia depressiva i ansiosa."
  Subject: Aferrament (Psicologia)
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Nolla Panisello, Marina
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La qualitat del procés de construcció de les diferents relacions d'aferrament i el desenvolupament de la psicopatologia The quality of the construction process of different attachment relationships and the development of psychopathology La calidad del proceso de construcción de las diferentes relaciones de aferrament i el desenvolupament de la psicopatologia
  Work's public defense date: 2022-09-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: aferrament, vincle afectiu, psicopatologia apego, vínculo afectivo, psicopatología attachment, affective relationship, psychopathology
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La qualitat del procés de construcció de les diferents relacions d'aferrament i el desenvolupament de la psicopatologia
  Project director: Huguet Rosselló, Anna
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicologia
  Aferrament (Psicologia)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar