Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis

 • Identification data

  Identifier: TFG:5551
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5551
 • Authors:

  Roig Hugué, Enric
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-01-26
  Abstract: Els Ajuntaments són els encarregats de gestionar les quotes municipals on es meriti l’impost, però es poden donar situacions singulars, com és el cas que un local o instal·lació estigui radicat en més d’un terme municipal, fet que ocasiona que s’hagi de distribuir la quota als Ajuntaments afectats. La Regla 17ª.Ú.2 del RDL 1175/1990, contempla que l'objecte de distribució serà la quota municipal de tarifa, sense incloure els elements correctors. El coeficient de ponderació genera controvèrsia arran de la defectuosa normativa legal i reglamentària. Per la nostra part sostenim que no ha de ser objecte de còmput.
  Subject: Ciències jurídiques
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Department: Dret Privat, Processal i Financer
  Student: Roig Hugué, Enric
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La distribución de las cuotas del iae por actividades desarrolladas en varios municipios The distribution of iae fees for activities developed in various municipalities La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis
  Work's public defense date: 2022-09-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Ayuntamientos, Coeficiente de ponderación, coeficiente de situación City Councils, Weighting coefficient, Situation coefficient Ajuntaments, Coeficient de ponderació, Coeficient de siutació
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: La distribució de les quotes de l'iae per activitats desenvolupades en varis municipis
  Project director: Merino Sancho, Víctor
  Education area(s): Dret
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar