Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN

 • Identification data

  Identifier: TFG:5614
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5614
 • Authors:

  Homs Aguadé, Pau
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-03
  Abstract: La lipidómica, és la ciència que estudia els lípids a gran escala, generant perfils de les diferents famílies lipídiques biogèniques, l’estudi exhaustiu de les seves vies metabòliques i la interpretació de la seva importància fisiològica, basada en tècniques de química analítica i anàlisis estadístiques. Gràcies a la seva importància, en aquest treball es busca optimitzar i automatitzar el protocol d’extracció dels lípids a partir de sèrum humà per a una posterior anàlisi lipidòmica emprant espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protons. Així, es va analitzar el protocol per detectar dos possibles punts crítics: la liofilització de les mostres i la congelació de la fase orgànica amb solvent d’extracció i sense. No es van observar diferències significatives entre les dues condicions en ambdós casos. En el cas de la liofilització es va observar una predominança de l’efecte biològic sobre l’efecte analític, pel que es va decidir liofilitzar les mostres amb el fi de facilitar l’automatització del procés. En el cas de la congelació, és preferible emmagatzemar la fase orgànica sense els solvents d’extracció, però en cas que no sigui possible, qualsevol conjunt de mostres ha de ser tractat amb les mateixes condicions. Amb la finalitat d’automatitzar el protocol, es va programar el robot dispensador de líquids “Agilent Bravo Automated Liquid Handling Platform” per automatitzar la resuspensió de la mostra desprès de ser liofilitzada i l’extracció de la fase orgànica. Es van observar coeficients de variació menors quan es realitza el protocol automatitzat, així com una superposició quasi perfecta dels espectres de RMN de les alíquotes tractades automàticament, a diferència de les tractades manualment.
  Subject: Lípids de la sang
  Language: cat
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Homs Aguadé, Pau
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Optimización y automatización de un análisis lipidómico de suero humano por 1H-RMN Optimization and automation of a lipidomic analysis of human serum by 1H-NMR Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN
  Work's public defense date: 2022-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Lipidómica, Resonancia Magnética Nuclear, Deconvolución Lipidomics, Nuclear Magnetic Resonance, Deconvolution Lipidòmica, Ressonància Magnètica Nuclear, Deconvolució
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Optimització i automatització d'una anàlisi lipidòmica de sèrum humà per 1H-RMN
  Project director: Cordero Otero, Ricardo Román
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Lípids de la sang
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar