Treballs Fi de Grau> Pedagogia

A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?

 • Identification data

  Identifier: TFG:5648
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5648
 • Authors:

  Marco Fortuny, Maria Dolors
 • Others:

  Creation date in repository: 2023/02/08
  Abstract: Aquesta investigació té per objectiu d’explorar i conèixer l’opinió dels mestres amb relació a quin tipus de grafia és més adequada i òptima per al procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura a l’etapa d’infantil i quina és la tipografia que s’empra actualment en les escoles. Per complir els objectius s’ha emprat una metodologia mixta amb noranta-quatre qüestionaris i dues entrevistes a professionals de l’educació infantil a partir de les quals s’ha obtingut els resultats per donar resposta a la present investigació: “En l‟era digital en la qual ens trobem, en la que els beneficis de l‟escriptura amb lletra cursiva o lligada ja no són tan necessaris (ràpida execució, reducció d‟interrupcions) i la lletra d‟impremta està més present que mai en la vida dels infants, hem de continuar ensenyant a escriure en lletra lligada a l‟etapa d‟infantil?” A partir d’aquests mètodes s’ha conegut les tipografies utilitzades en les escoles per l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectoescriptura, i hem obtingut dades com que en el 46% dels mestres enquestats considera que no és necessari continuar ensenyant lletra lligada en l’etapa d’infantil, així com els avantatges i inconvenients de l’ús de cada tipografia.
  Subject: Escriptura
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Department: Pedagogia
  Student: Marco Fortuny, Maria Dolors
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: ¿En la era digital seguimos enseñando a escribrir con letra ligada? In the digital age, do we still teach writing with a ligature? A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?
  Work's public defense date: 2022-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: lectoescritura, letra ligada, letra imprenta reading and writing, cursive writing, print lectoescriptura, lletra lligada, lletra impremta
  Confidenciality: No
  Title in original language: A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada?
  Project director: García López, Alicia
  Education area(s): Educació Infantil
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Escriptura
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar