Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Gamification in English Language Teaching In Primary Education

 • Identification data

  Identifier: TFG:5661
 • Authors:

  Simón Martín, Cristina
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-08
  Abstract: The subsequent research deals with the implementation of gamification in English language teaching in Primary Education. In this way, a rigorous analysis has been made about the meaning of this methodology, the characteristics that form it and the elements and benefits that can be obtained thanks to it. This theoretical knowledge has been based on the research of some relevant authors on the subject, to take them as references for this work. Likewise, the main objective of this exploration is how working with this innovative strategy affects students and what effects it has on learning and behaviour. To this end, questionnaires have been carried out with students and education professionals from educational centres, as well as interviews with teachers from formal and non-formal educational centres, to see how gamification is implemented in one place and in the other. La següent investigació tracta sobre la implementació de la gamificació en l’ensenyança de la llengua anglesa a l’Educació Primària. D’aquesta manera, s’ha realitzat una anàlisi rigorosa sobre el significat d’aquesta metodologia, les característiques que la formen i els elements i beneficis que es poden obtenir gràcies a ella. Els coneixements teòrics esmentats s’han basat en la indagació d’alguns autors rellevants en el tema, per agafar-los de referents per aquest treball. Així mateix, l’objectiu principal d’aquesta exploració és com afecta a l’alumnat el treball amb aquesta estratègia tan innovadora i quins efectes tenen sobre l’aprenentatge i comportament. Per això, s’han realitzat uns qüestionaris a alumnes i professionals de l’educació de centres educatius, a més d’unes entrevistes dirigides a docents de centres educatius reglats i no reglats, per veure com s’implementa la gamificació en un lloc i en l’altre
  Subject: Llengua i ensenyament
  Language: en
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Department: Pedagogia
  Student: Simón Martín, Cristina
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La Gamificación en la enseñanza de la Lengua Inglesa en Educación Gamification in English Language Teaching In Primary Education La Gamificació a l'ensenyament de la Llengua Anglesa a Educació
  Work's public defense date: 2022-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: gamificación, educación primaria, motivación gamification, primary education, motivation gamificació, eduació primària, motivació
  Confidenciality: No
  Title in original language: Gamification in English Language Teaching In Primary Education
  Project director: Castillo Peralta, Carmen
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Llengua i ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar