Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi

 • Identification data

  Identifier: TFG:5688
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5688
 • Authors:

  Cortijo i Cervelló, Xènia
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-09
  Abstract: Aquest treball és el resultat d’una recerca centrada en la formació del mestre d’educacióprimària envers l’atenció a la diversitat a la universitat. L’objectiu d’aquest és conèixer totallò que implica l’educació actual respecte l’atenció a la diversitat i, per tant, que recau en laformació del mestre, per tal d’afrontar i respondre a les demandes de l’actualitat un copfinalitzat el grau, així doncs, amb la finalitat d’elaborar un seguit de propostes amb la intencióquè es puguin tenir en compte a l’hora de revisar, modificar i actualitzar els futurs plansd’estudi de les universitats fent especial menció a l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  Subject: Educació inclusiva
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Cortijo i Cervelló, Xènia
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: La formación del maestro en Cataluña en referencia a la escuela inclusiva, una propuesta por el cambio The teacher's training in Catalonia in reference to the inclusive school, a proposal for change La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi
  Work's public defense date: 2022-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: formació docent, atenció a la diversitat, escoles inclusives, educació primària, pla d’estudis universitari teacher training, attention to diversity, inclusive schools, primary education, university curriculum formación docente, atención a la diversidad, escuelas inclusivas, educación primaria, plan de estudios universitario
  Confidenciality: No
  Title in original language: La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi
  Project director: Marqués Molías, Luis
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació inclusiva
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar