Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Role of proanthocyanidins on metabolic homeostasis and hepatic oxidative stress in rats subjected to different photoperiods in an obesogenic context

 • Identification data

  Identifier: TFG:5707
 • Authors:

  Fort Acosta, Paula
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-09
  Abstract: Cinquanta-quatre rates mascles Fisher 344 de 12 setmanes d'edat es van allotjar sota 3 fotoperíodes diferents (L18, L12 i L6). Per a cada fotoperíode, els animals es van dividir en animals alimentats amb una dieta estàndard i els animals van rebre una dieta de cafeteria durant 5 setmanes. A continuació, es va administrar una dosi o vehicle diari de GSPE oral als grups de cafeteria, mentre que al grup estàndard només se li va donar vehicle, durant 4 setmanes, generant 9 grups finals (n = 6). Els resultats van mostrar que GSPE (proantocianidines) va ser capaç de millorar l'efecte d'aquesta dieta disminuint l'augment de pes corporal a L18 i disminuint els nivells de TAG molt més en L12 que en els altres dos fotoperíodes. Fifty-four 12-week-old male Fisher 344 rats were housed under 3 different photoperiods (L18, L12 and L6). For each photoperiod, animals were divided in animals fed with standard diet and animals received cafeteria diet for 5 weeks. Then, an oral GSPE daily dose or vehicle were administered to cafeteria groups, while standard group was given only vehicle, for 4 weeks, generating 9 final groups (n=6). Results showed that GSPE (proanthocyanidins) was able to ameliorate the effect of this diet by decreasing body weight gain at L18 and by decreasing TAG levels much more on L12 than in the other two photoperiods.
  Subject: Homeòstasi
  Language: en
  Subject areas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Fort Acosta, Paula
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Rol de les proantocianidines en l'homeòstasi hepàtica i l'estrès oxidatiu en rates sotmeses a diferents fotoperíodes en un context obesogènic Role of proanthocyanidins on metabolic homeostasis and hepatic oxidative stress in rats subjected to different photoperiods in an obesogenic context Rol de las proantocianidinas en la hosmeostasis hepática y el estrés oxidativo en ratas sometidas a diferentes fotoperiodos en un contexto obesogénico
  Work's public defense date: 2022-06-22
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: estrès oxidatiu, extracte de proantocianidines de la llavor del raïm, dieta de cafeteria oxidative stress, grape seed proanthocyanidin extract (GSPE), cafeteria diet (CAF) estrés oxidativo, extracto de proantocianidinas de la semilla de la uva, dieta de cafetería
  Confidenciality: No
  Title in original language: Role of proanthocyanidins on metabolic homeostasis and hepatic oxidative stress in rats subjected to different photoperiods in an obesogenic context
  Project director: Mulero Abellán, Miguel
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Homeòstasi
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar